#NYTH30k


Ymgyrch cyllido torfol #Nyth30k

Allwch chi helpu ni i wireddu’r freuddwyd o gartref newydd i ni, i bobl ifanc, i artistiaid ac i chi.

Mae #Nyth30k yn ymgyrch ar-lein sy’n anelu at godi £30,000 trwy roddion unigol.

Gall pobl gyfrannu drwy franwen.com/Nyth30k neu drwy anfon neges destun NYTH30K a’ch swm eich cyfraniad i 70085 (h.y. bydd NYTH30K 5 yn cyfrannu £5).

Bydd Nyth yn galluogi Frân Wen i gyrraedd mwy o gymunedau, mwy o artistiaid a llawer mwy o bobl ifanc. Bydd yn sicrhau bod creadigrwydd a’r celfyddydau yn llewyrchu yng ngogledd-orllewin Cymru.

Cyfrannu ar-lein

Yn ogystal â chyfrannu drwy neges destun, gallwch rhoi yn uniongyrchol trwy ein tudalen Charities Aid Foundation: