NYTH


Creu’r amgylchedd gorau posib er mwyn sicrhau ffyniant ein creadigrwydd.

Mae sicrhau cartref pwrpasol ar gyfer holl weithgarwch y cwmni yn flaenoriaeth wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Ar hyn o bryd rydym yn yn cynnal astudiaeth dichonoldeb ar gyfer cartref newydd, Nyth. Mae safle posibl wedi ei nodi ac rydym yn edrych ar gynlluniau gwahanol – byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn y cam nesaf o’r datblygiad.

Ein bwriad yw cael canolfan sy’n addas i ymarfer, i gynnal gweithdai a pherfformiadau ar raddfa fechan, ond sydd hefyd yn cofleidio pobl ifanc a yn hwb creadigol iddynt.  Bydd y Nyth yn gartef, yn ysgol a chymuned i blant a phobl ifanc yr ardal.