CARTREF NEWYDD I FRÂN WEN


Canolfan newydd am “roi cyfle cyfartal i bobl ifanc gael mynediad i’r celfyddydau creadigol i’w hysbrydoli i ffynnu a chyrraedd eu potensial.”

Cyhoeddi cynlluniau i greu hwb creadigol pwrpasol gwerth £3.2m i blant a phobl ifanc ym Mangor.

Wedi ei leoli yn Eglwys Santes Fair gynt, ar Ffordd Garth, bydd ein cartref newydd, a fydd yn cael ei enwi yn “Nyth”, yn cynnwys gofodau ar gyfer ymarferion, gweithdai a pherfformiadau ar raddfa fechan ar gyfer amrywiaeth o brosiectau creadigol.

Rydym yn gobeithio rhoi bywyd newydd i adeilad sydd mor bwysig i’r dreftadaeth leol a’i atgyfodi yn gartref i’r cwmni ac yn ased cymunedol gan gyfrannu tuag at adfywiad a chynnig diwylliannol yr ardal.

Dywedodd Irfon Jones, cadeirydd ein bwrdd annibynnol, ei fod am i’r celfyddydau i bobl ifanc fod yn “fwy hygyrch a pherthnasol” wrth iddo rannu cynlluniau ar gyfer y datblygiad newydd.

Disgwylir i’n cartref newydd fod yn hwb i artistiaid ifanc a newydd yng Ngogledd Cymru – cynlluniau sydd wedi eu datblygu gyda phobl ifanc o bob rhan o Ogledd Orllewin Cymru.

Un o’r rhai sydd wedi bod yn rhan o’r broses yw Nia Hâf: “Mae’r broses yma wedi bod yn wirioneddol gydweithredol ac mae’r weledigaeth yn adlewyrchu anghenion a dyheadau pobl ifanc – bydd yn rhoi lle diogel i ni ymgysylltu, creu, chwarae a phrofi popeth y gall theatr a’r celfyddydau creadigol eu cynnig.”

Yn dilyn pryniant y safle’r cam nesaf yw gweithio gyda’n penseiri i ddatblygu cynlluniau i drawsnewid yr hen eglwys.

Mae’r cam datblygu wedi sicrhau cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol.

Galeri

Nythu

Fel rhan o ddatblygiadau ein cartref newydd ym Mangor, mae gweithdai Nythu yn parhau gyda chymuned o bobl dros 65 oed yn yr ardal leol.  

Oherwydd sefyllfa covid-19, mae’r gweithdai yn digwydd dros y ffôn a thrwy lythyr, mae’r gymuned yn datblygu darn o ‘sgwennu newydd yn edrych ar y gorffennol er mwyn gwneud synnwyr a dathlu’r presennol.