CARTREF NEWYDD


Wedi’i ddatblygu a’i greu ar gyfer. Canolfan greadigol bwrpasol gyntaf Cymru ar gyfer pobl ifanc.

Mae’r weledigaeth ar gyfer cartref newydd wedi ei ddatblygu ar y cyd gyda phobl ifanc ar gyfer pobl ifanc sydd angen ac yn haeddu amgylchedd diogel, cefnogol ac ysbrydoledig i ffynnu a chyrraedd eu potensial mewn bywyd.

Mae sicrhau cartref pwrpasol ar gyfer holl weithgarwch y cwmni yn flaenoriaeth wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae safle posibl wedi ei nodi ac rydym yn edrych ar wahanol opsiynau – byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn y cam nesaf o’r datblygiad.

Ein bwriad yw cael canolfan sy’n addas i ymarfer, i gynnal gweithdai a pherfformiadau ar raddfa fechan, ond sydd hefyd yn cofleidio pobl ifanc a yn hwb creadigol iddynt.  Bydd y Nyth yn gartef, yn ysgol a chymuned i blant a phobl ifanc yr ardal.