MWGSI


Drama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.

Drama newydd gan Manon Steffan Ros.

“O’dd o’n mynd i fod yn epic. O’n i’n ferch 18 oed cyffredin. Stres Lefel A tu cefn i mi. O’n i’n barod am haf llawn rosé cyn cychwyn gradd nyrsio.

“Yna bang! Dim ‘duty free, pis-yp a lliw haul i fi. Blwyddyn mwya shit eto.”

Yn hytrach na haf llawn gwin, gwyliau a giamocs mae Mwgsi’n wynebu chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yn ffigwr trasig.

Mae’r tensiwn rhwng Mwgsi ei ffrindiau, ei theulu a hi ei hun yn cynnig darn o theatr llawn hiwmor tywyll sy’n mynnu ein bod ni fel cynulleidfa, o bob oed, yn dod wyneb yn wyneb hefo’n dyfodol ansicr ni’n hunain.

ADNODDAU

Pecyn Dysgwyr Mwgsi

Pecyn Creadigol Mwgsi

CAST A CHRIW

Dramodydd: Manon Steffan Ros

Cyfarwyddwr: Iola Ynyr

Cast: Mirain Fflur, Catrin Mara + Ceri Elen

Ymgynghorwyr cynnwys: Megan Davies + Gwenllian Ellis

Cynllunydd set a gwisgoedd: Angharad Gwyn

Cynllunydd goleuo: Ceri James

Cerddoriaeth: Rhodri Williams + Ifan Sion Davies

Cynllunydd taflunio: Jason Ley-Phillips

Taith (Dyddiadau cyffredinol y daith)

18/10/2017
1.30pm
Neuadd Dwyfor . Pwllheli
01758 704088 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
18/10/2017
7.30pm
Neuadd Dwyfor . Pwllheli *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01758 704088 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
20/10/2017
10:45am
Theatr Twm o'r Nant . Dinbych *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01745 812349 / 01745 813431 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
20/10/2017
1:45pm
Theatr Twm o'r Nant . Dinbych *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01745 812349 / 01745 813431 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
23/10/2017
7.30pm
Theatr Colwyn . Bae Colwyn
01492 577888 / 01492 872000
25/10/2017
7.30pm
Neuadd Buddug . Bala
01758 704088 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
26/10/2017
7.30pm
Ysgol Y Moelwyn . Blaenau Ffestiniog *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01766 830435 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
03/11/2017
7.30pm
Chapter . Caerdydd
029 2030 4400
04/11/2017
7.30pm
Chapter . Caerdydd
029 2030 4400
08/11/2017
1.30pm
Pontio . Bangor *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01248 382828
09/11/2017
7.30pm
Ysgol Gyfun Llangefni
01248 725700 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
14/11/2017
7.30pm
Neuadd Ogwen . Bethesda
01248 208 485
17/11/2017
6pm
Galeri . Caernarfon
01286 685222
18/11/2017
7:45pm
Theatr Clwyd . Wyddgrug *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01352 701521
20/11/2017
7.30pm
Theatr Felinfach . Dyffryn Aeron
01570 470697
21/11/2017
7.30pm
Neuadd San Pedr . Caerfyrddin
01239 712934 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
22/11/2017
7.30pm
Theatr Ffwrnes . Llanelli
0845 2263510
23/11/2017
7.30pm
Canolfan Gartholwg . Pontypridd
01443 219589

Map o Leoliadau’r Daith

Neuadd Dwyfor Pwllheli, Pwllheli, United Kingdom

1.30pm

Neuadd Dwyfor Pwllheli, Pwllheli, United Kingdom

7.30pm

Station Road, Denbigh LL16 3DA, United Kingdom

10:45am

Station Road, Denbigh LL16 3DA, United Kingdom

1:45pm

Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, United Kingdom

7.30pm

Neuadd Buddug, Pensarn Road, Bala, United Kingdom

7.30pm

Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, United Kingdom

7.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

7.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

7.30pm

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom

1.30pm

Ysgol Gyfun Llangefni, Cildwrn Road, Llangefni, United Kingdom

7.30pm

Neuadd Ogwen, Bethesda, United Kingdom

7.30pm

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

6pm

Theatr Clwyd, Raikes Lane, Mold, United Kingdom

7:45pm

Theatr Felinfach, United Kingdom

7.30pm

St. Peter's Civic Hall, King Street, Carmarthen, United Kingdom

7.30pm

Theatr Ffwrnes, Park Street, Llanelli, United Kingdom

7.30pm

Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village, United Kingdom

7.30pm

Rhaglun

Cefndir

Mwgsi Megan Davies

Mae’r ddrama Mwgsi wedi ei selio ar flog Megan Davies, oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.

Gyda Megan bellach wedi goroesi’r driniaeth ac yn rhydd o gancr, daeth hi a’i ffrind – oedd yn cefnogi’r blog – ynghyd â Frân Wen a Manon Steffan Ros i addasu’r blog mewn i gynhyrchiad theatrig.

Darllenwch fwy am stori Megan www.mwgsi.com

Cefnogwyr

Hoffai Frân Wen ddiolch i’r noddwyr canlynol am eu cefnogaeth:


YLolfa

Y Lolfa yw un o brif gyhoeddwyr ac argraffwyr o Gymru.


Harlech Food Service

Ers 1972, mae Harlech Foodservice yn parhau i fod yn gwmni annibynnol, teuluol sy’n darparu gwasanaeth o ansawdd a gofal cwsmeriaid gwych.