http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

MWGSI / Hydref 2017


Drama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.

Drama newydd gan Manon Steffan Ros.

“O’dd o’n mynd i fod yn epic. O’n i’n ferch 18 oed cyffredin. Stres Lefel A tu cefn i mi. O’n i’n barod am haf llawn rosé cyn cychwyn gradd nyrsio.

“Yna bang! Dim ‘duty free, pis-yp a lliw haul i fi. Blwyddyn mwya shit eto.”

Yn hytrach na haf llawn gwin, gwyliau a giamocs mae Mwgsi’n wynebu chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yn ffigwr trasig.

Mae’r tensiwn rhwng Mwgsi ei ffrindiau, ei theulu a hi ei hun yn cynnig darn o theatr llawn hiwmor tywyll sy’n mynnu ein bod ni fel cynulleidfa, o bob oed, yn dod wyneb yn wyneb hefo’n dyfodol ansicr ni’n hunain.

ADNODDAU

Pecyn Dysgwyr Mwgsi

Pecyn Creadigol Mwgsi

CAST A CHRIW

Dramodydd: Manon Steffan Ros

Cyfarwyddwr: Iola Ynyr

Cast: Mirain Fflur, Catrin Mara + Ceri Elen

Ymgynghorwyr cynnwys: Megan Davies + Gwenllian Ellis

Cynllunydd set a gwisgoedd: Angharad Gwyn

Cynllunydd goleuo: Ceri James

Cerddoriaeth: Rhodri Williams + Ifan Sion Davies

Cynllunydd taflunio: Jason Ley-Phillips

Taith . Tour

18/10/2017
1.30pm *Gwerthu Allan*
Neuadd Dwyfor . Pwllheli
01758 704088 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
18/10/2017
7.30pm *Gwerthu Allan*
Neuadd Dwyfor . Pwllheli *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01758 704088 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
20/10/2017
10:45am *Gwerthu Allan*
Theatr Twm o'r Nant . Dinbych *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01745 812349 / 01745 813431 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
20/10/2017
1:45pm *Gwerthu Allan*
Theatr Twm o'r Nant . Dinbych *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01745 812349 / 01745 813431 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
23/10/2017
7.30pm
Theatr Colwyn . Bae Colwyn
01492 577888 / 01492 872000
25/10/2017
7.30pm
Neuadd Buddug . Bala
01758 704088 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
26/10/2017
7.30pm
Ysgol Y Moelwyn . Blaenau Ffestiniog *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01766 830435 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
03/11/2017
7.30pm *Gwerthu Allan*
Chapter . Caerdydd
029 2030 4400
04/11/2017
7.30pm *Gwerthu Allan*
Chapter . Caerdydd
029 2030 4400
08/11/2017
1.30pm *Gwerthu Allan*
Pontio . Bangor *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01248 382828
09/11/2017
7.30pm *Gwerthu Allan*
Ysgol Gyfun Llangefni
01248 725700 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
14/11/2017
7.30pm
Neuadd Ogwen . Bethesda
01248 208 485
17/11/2017
6pm *Gwerthu Allan*
Galeri . Caernarfon
01286 685222
18/11/2017
7:45pm
Theatr Clwyd . Wyddgrug *sesiwn holi + ateb i ddilyn
01352 701521
20/11/2017
7.30pm
Theatr Felinfach . Dyffryn Aeron
01570 470697
21/11/2017
7.30pm *Gwerthu Allan*
Neuadd San Pedr . Caerfyrddin
01239 712934 (tocynnau drwy ffônio yn unig)
22/11/2017
7.30pm *Gwerthu Allan*
Theatr Ffwrnes . Llanelli
0845 2263510
23/11/2017
1pm *Gwerthu Allan*
Canolfan Gartholwg . Pontypridd
01443 219589
23/11/2017
7.30pm *Gwerthu Allan*
Canolfan Gartholwg . Pontypridd
01443 219589

Map o Leoliadau’r Daith

Neuadd Dwyfor Pwllheli, Pwllheli, United Kingdom

1.30pm *Gwerthu Allan*

Neuadd Dwyfor Pwllheli, Pwllheli, United Kingdom

7.30pm *Gwerthu Allan*

Station Road, Denbigh LL16 3DA, United Kingdom

10:45am *Gwerthu Allan*

Station Road, Denbigh LL16 3DA, United Kingdom

1:45pm *Gwerthu Allan*

Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, United Kingdom

7.30pm

Neuadd Buddug, Pensarn Road, Bala, United Kingdom

7.30pm

Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, United Kingdom

7.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

7.30pm *Gwerthu Allan*

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

7.30pm *Gwerthu Allan*

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom

1.30pm *Gwerthu Allan*

Ysgol Gyfun Llangefni, Cildwrn Road, Llangefni, United Kingdom

7.30pm *Gwerthu Allan*

Neuadd Ogwen, Bethesda, United Kingdom

7.30pm

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

6pm *Gwerthu Allan*

Theatr Clwyd, Raikes Lane, Mold, United Kingdom

7:45pm

Theatr Felinfach, United Kingdom

7.30pm

St. Peter's Civic Hall, King Street, Carmarthen, United Kingdom

7.30pm *Gwerthu Allan*

Theatr Ffwrnes, Park Street, Llanelli, United Kingdom

7.30pm *Gwerthu Allan*

Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village, United Kingdom

1pm *Gwerthu Allan*

Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village, United Kingdom

7.30pm *Gwerthu Allan*

Rhaglun

Cefndir

Mwgsi Megan Davies

Mae’r ddrama Mwgsi wedi ei selio ar flog Megan Davies, oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.

Gyda Megan bellach wedi goroesi’r driniaeth ac yn rhydd o gancr, daeth hi a’i ffrind – oedd yn cefnogi’r blog – ynghyd â Frân Wen a Manon Steffan Ros i addasu’r blog mewn i gynhyrchiad theatrig.

Darllenwch fwy am stori Megan www.mwgsi.com

Cefnogwyr

Hoffai Frân Wen ddiolch i’r noddwyr canlynol am eu cefnogaeth:


YLolfa

Y Lolfa yw un o brif gyhoeddwyr ac argraffwyr o Gymru.


Harlech Food Service

Ers 1972, mae Harlech Foodservice yn parhau i fod yn gwmni annibynnol, teuluol sy’n darparu gwasanaeth o ansawdd a gofal cwsmeriaid gwych.