MWGSI


Drama heriol, gonest am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn ddynes ifanc sy’n byw gyda chancr.

Drama newydd gan Manon Steffan Ros.

“Dwi’n postio llun ar facebook o’na fi fy hun yn ‘sbyty. Golwg y diawl a’na fi- croen yn wyn ‘tha papur, a cysgodion duon dan yn ll’gada fi. Dwi’n cael 347 like. Mwy na gesh i ‘rioed o’r blaen.”

Beth sy’n digwydd pan fydd dynes ifanc ddeunaw oed yn cael cancr, a hithau ar fin gadael y nyth? Yn lle wynebu haf o wyliau efo’r genod, rosé yn y dre a phacio ar gyfer coleg, mae hi’n ymgymryd â phrysurdeb chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yn ffigwr trasig.

Drama heriol, gonest am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn ddynes ifanc sy’n byw gyda chancr.

*Teithio Hydref 2017*

Rhaglun

Cefndir

Mwgsi Megan Davies

Mae’r ddrama Mwgsi wedi ei selio ar flog Megan Davies, oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.

Gyda Megan bellach wedi goroesi’r driniaeth ac yn rhydd o gancr, daeth hi a’i ffrind – oedd yn cefnogi’r blog – ynghyd â Frân Wen a Manon Steffan Ros i addasu’r blog mewn i gynhyrchiad theatrig.

Darllenwch fwy am stori Megan www.mwgsi.com