http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

LLYFR GLAS NEBO / Chwefror 2020


Ffenomenon ôl-apocalyptaidd Manon Steffan Ros yn cael ei thrawsnewid i’r llwyfan.

Wrth i’r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a’i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu’n gyflym.

Cofnodir eu stori mewn llyfr bach glas wrth i’r teulu geisio goroesi digwyddiad a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Mae Llyfr Glas Nebo yn stori am fywyd, marwolaeth a gobaith. Mi fyddwch chi’n chwerthin. Mi fyddwch chi’n crio. Ond yn fwy na dim, mi fyddwch chi’n cwestiynu sut rydyn ni’n byw, caru a gofalu am ein byd o’n cwmpas ni heddiw.

Mae Frân Wen a Galeri yn hynod o falch i ddod â nofel ddirdynnol Manon Steffan Ros i’r llwyfan.

Mae’r gyfrol wedi creu argraff syfrdanol ers ei chyhoeddi yn 2018. Ychydig dros wythnos ar ôl iddo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd 2018, roedd ailargraffiad yn cael ei baratoi, ac aeth ymlaen i gipio gwobr driphlyg yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019.

UWCHDEITLAU SAESNEG

Mae nifer o berfformiadau Llyfr Glas Nebo yn cynnwys cyfieithiad ar y pryd i’r rheini sydd ddim yn siarad Cymraeg. Bydd yr uwchdeitlau yn ymddangos ar ochr chwith y llwyfan (wrth i chi wynebu’r llwyfan).

Bydd y perfformiadau uwchdeitlau yn Theatr y Sherman (10 Chwef, 7.30pm), Theatr Brycheiniog (13 Chwef, 7.30pm), Canolfan Celfyddydau Aberystwyth (18 Chwef, 7.30pm), Stiwt (20 Chwef, 7.30pm) a Pontio (5 Mawrth, 1pm).

Mae’r tocynnau ar werth yn uniongyrchol gan y theatrau isod.

Taith . Tour

31/01/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Galeri CAERNARFON
01286 685222
01/02/2020
6pm
*Gwerthu Allan* Galeri CAERNARFON / Sesiwn Holi + Ateb ar ôl /
01286 685222
03/02/2020
1pm
*Gwerthu Allan* Galeri CAERNARFON
01286 685222
03/02/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Galeri CAERNARFON
01286 685222
04/02/2020
1pm
Galeri CAERNARFON / Uwchdeitlau Saesneg /
01286 685222
06/02/2020
1pm
*Gwerthu Allan* Neuadd Dwyfor PWLLHELI
01758 704 088
06/02/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Neuadd Dwyfor PWLLHELI
01758 704 088
07/02/2020
1pm
*Gwerthu Allan* Neuadd Dwyfor PWLLHELI
01758 704 088
10/02/2019
7.30pm
*Gwerthu Allan* Theatr y Sherman CAERDYDD / Uwchdeitlau Saesneg + Holi ac Ateb ar ôl /
029 2064 6900
11/02/2020
1pm
*Gwerthu Allan* Theatr y Sherman CAERDYDD
029 2064 6900
11/02/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Theatr y Sherman CAERDYDD
029 2064 6900
13/02/2020
1pm
Theatr Brycheiniog ABERHONDDU
01874 611622
13/02/2020
7.30pm
Theatr Brycheiniog ABERHONDDU / Uwchdeitlau Saesneg + Sesiwn Dysgwyr cyn /
01874 611622
17/02/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Canolfan Celfyddydau ABERYSTWYTH / Sesiwn Holi + Ateb ar ôl /
01970 62 32 32
18/02/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Canolfan Celfyddydau ABERYSTWYTH / Uwchdeitlau Saesneg + Sesiwn Dysgwyr cyn
01970 62 32 32
20/02/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Stiwt RHOSLLANNERCHRUGOG / Uwchdeitlau Saesneg + Sesiwn Dysgwyr cyn
01978 841300
22/02/2020
1pm
*Gwerthu Allan* Garth Olwg PONTYPRIDD
01443 570 075
22/02/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Garth Olwg PONTYPRIDD
01443 570 075
25/02/2020
10am
Y Lyric CAERFYRDDIN
0345 2263510
25/02/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Y Lyric CAERFYRDDIN
0345 2263510
27/02/2020
10am
*Gwerthu Allan* Canolfan Celfyddydau PONTARDAWE
01792 863722
27/02/2020
7.30pm
Canolfan Celfyddydau PONTARDAWE / Sesiwn Dysgwyr cyn sioe /
01792 863722
02/03/2020
1pm
*Gwerthu Allan* Theatr Felinfach DYFFRYN AERON
01570 470697
02/03/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Theatr Felinfach DYFFRYN AERON
01570 470697
05/03/2020
1pm
Pontio BANGOR / Uwchdeitlau Saesneg /
01248 382828
05/03/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Pontio BANGOR / Sesiwn Holi + Ateb ar ôl
01248 382828
06/03/2020
1pm
Pontio BANGOR
01248 382828
06/03/2020
7.30pm
*Gwerthu Allan* Pontio BANGOR
01248 382828

Map o Leoliadau’r Daith

31/01/2020 Galeri Caernarfon

7.30pm

01/02/2020 Galeri Caernarfon

6pm

03/02/2020 Galeri Caernarfon

1pm

03/02/2020 Galeri Caernarfon

7.30pm

04/02/2020 Galeri Caernarfon

1pm

06/02/2020 Neuadd Dwyfor PWLLHELI

1pm

06/02/2020 Neuadd Dwyfor PWLLHELI

7.30pm

07/02/2020 Neuadd Dwyfor PWLLHELI

1pm

7.30pm

11/02/2020 Theatr y Sherman CAERDYDD

1pm

11/02/2020 Theatr y Sherman CAERDYDD

7.30pm

13/02/2020 Theatr Brycheiniog ABERHONDDU

1pm

13/02/2020 Theatr Brycheiniog ABERHONDDU

7.30pm

17/02/2020 Canolfan Celfyddydau ABERYSTWYTH

7.30pm

18/02/2020 Canolfan Celfyddydau ABERYSTWYTH

7.30pm

20/02/2020 Stiwt Rhosllannerchrugog

7.30pm

22/02/2020 Gartholwg PONTYPRIDD

1pm

22/02/2020 Gartholwg PONTYPRIDD

7.30pm

25/02/2020 Y Lyric CAERFYRDDIN

10am

25/02/2020 Y Lyric CAERFYRDDIN

7.30pm

27/02/2020 Canolfan Celfyddydau PONTARDAWE

10am

27/02/2020 Canolfan Celfyddydau PONTARDAWE

7.30pm

02/03/2020 Theatr Felinfach DYFFRYN AERON

1pm

02/03/2020 Theatr Felinfach DYFFRYN AERON

7.30pm

05/03/2020 Pontio BANGOR

1pm

05/03/2020 Pontio BANGOR

7.30pm

06/03/2020 Pontio BANGOR

1pm

06/03/2020 Pontio BANGOR

7.30pm

Adolygiadau

Mae profi cyffro fel hyn yn peri i ias eich cerdded. Fedrwn i ddim rhoi’r gorau i ddarllen y nofel hon ac es i drwyddi ar un eisteddiad. A doeddwn i ddim isio iddi orffen.

Sonia Edwards, Beirniad y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Llyfr bach sydd wedi cael dylanwad enfawr yn barod. Mae stori’r teulu bach yn ddoniol ac yn ddwys – yn syml ond yn syfrdanol. Ac yn boenus o bwerus ar adegau.

Dylan Ebenezer, beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019.

Adnoddau

  • Pecyn Dysgwyr Llyfr Glas Nebo - Download
  • Adnoddau Creadigol Llyfr Glas Nebo - Download

Cast + Tîm Artistig

Cast Llyfr Glas Nebo

Actorion: Tara Bethan, Eben James, Llŷr Edwards, Leah Gaffey a Cêt Haf.

Dramodydd: Manon Steffan Ros
Cyfarwyddwr: Elgan Rhys
Coreograffydd: Matt Gough
Cerddoriaeth: R. Seiliog
Cynllunydd Set a Gwisgoedd: Elin Steele
Cynllunydd film: Edie Morris
Cynllunydd goleuo: Ceri James
Dramaturg: Gethin Evans
Cynllunydd Pypedwaith: Olivia Racionzer