LLYFR GLAS NEBO


Addasiad llwyfan o’r ffenomenon lenyddol gan Manon Steffan Ros.

Dyma stori ryfeddol Siôn, ei fam Rowenna, a’i chwaer fach, Dwynwen yn ceisio goroesi ar ôl Y Terfyn – hunllef a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Mae Frân Wen a Galeri yn hynod o falch o gyhoeddi eu bod yn gweithio mewn partneriaeth ar lwyfaniad theatr o’r nofel gan Manon Steffan Ros.

Wrth addasu’r stori afaelgar i lwyfan, rhoddir llwyfan i gyfoeth a delweddaeth, cymeriadu a ieithwedd Manon. Bydd y cynhyrchiad yn gorfodi’r gynulleidfa i gwestiynu sut maent yn cynnal a charu ac yn ymdrin â’r byd o’u cwmpas.

Bydd y cynhyrchiad Cymraeg yn mynd ar daith yn ystod Chwefror a Mawrth 2020.

Adolygiadau

Mae profi cyffro fel hyn yn peri i ias eich cerdded.

Fedrwn i ddim rhoi’r gorau i ddarllen y nofel hon ac es i drwyddi ar un eisteddiad. A doeddwn i ddim isio iddi orffen.

Sonia Edwards, Beirniad y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018