LLWYBRAU LLACHAR


Cynllun i ddatblygu to newydd o artistiaid ifanc a chyffrous gydag anghenion ychwanegol.

Prosiect aml-gelfyddydol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc gydag anghenion ychwanegol gydweithio yn ddwys gyda hwylusydd profiadol ac artistiaid proffesiynol i greu prosiect creadigol eu hunain fydd yn cael ei rannu a’i werthfawrogi yn gyhoeddus.

Bydd cyfle i bobl ifanc ymgeisio i fod yn rhan o’r prosiect drwy gynnig syniad amlinellol cychwynnol.  Gall y syniad fod sgript, cân, darn o gelf neu ffilm – beth bynnag sy’n ymateb i’w dyheadau.

Hanfod y cynllun yw mai’r pobl ifanc sy’n arwain ar bob penderfyniad gan gynnwys y ffurf ar gelfyddyd, yr artistiaid yr hoffent gydweithio â hwy a lleoliad eu prosiect unigol.  Mae cynnig hyblygrwydd yn ennyn ymdeimlad o gyfrifoldeb a pherchnogaeth ac ein cyfrifoldeb ni fel cwmni yw cynnig pob cefnogaeth gan sicrhau awyrgylch creu diogel i sicrhau llwyddiant.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mari Morgan.