http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

LLWYBRAU LLACHAR


Cynllun i ddatblygu artistiaid ifanc a chyffrous gydag anghenion ychwanegol.

Mae Llwbrau Llachar yn brosiect aml-gelfyddydol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc 14 i 18 oed gydag anghenion ychwanegol gydweithio yn ddwys gyda hwylusydd profiadol ac artistiaid proffesiynol i greu prosiect creadigol eu hunain fydd yn cael ei rannu a’i werthfawrogi yn gyhoeddus.

GWAHODDIAD I ARTISTIAID IFANC

Ar gyfer rownd diweddaraf Llwybrau Llachar rydym yn chwilio am bobl ifanc sydd â diddordeb mewn unrhyw faes creadigol, boed o’n ddawnsio a symud, dylunio ac adeiladu, cerddoriaeth a barddoniaeth neu sgwennu a rhannu straeon.

Ydych chi’n nabod rhywun a hoffai fod yn rhan o Lwybrau Llachar?

Anfonwch e-bost neu cysylltwch drwy unrhyw un o’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gyda chefnogaeth BBC Plant Mewn Angen.

Rhaglun

Grŵp Llwybrau Llachar

Datblygiad cyffrous yn 2020 oedd i ni ehangu prosiect Llwybrau Llachar i sefydlu cwmni ifanc newydd sy’n cyfarfod yn rheolaidd i ddatblygu gwaith ar y cyd gan ehangu rhwydwaith cymdeithasol yr artistiaid ifanc.

Yn rhan o adain pobl ifanc Frân Wen, mae’r grŵp wedi derbyn cyfraniad hynod o bwysig gan elusen y cefnogwyr pêl-droed, Gôl Cymru:

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Gôl Cymru am eu cyfraniad hael at gostau rhedeg grŵp Llwybrau Llachar. Bydd y gefnogaeth yn galluogi’n pobl ifanc barhau i gyfarfod yn rheolaidd i ddatblygu eu sgiliau creadigol, i gymdeithasu a chael hwyl.