LLWYBRAU LLACHAR


Cynllun i ddatblygu artistiaid ifanc a chyffrous gydag anghenion ychwanegol.

Mae Llwbrau Llachar yn brosiect aml-gelfyddydol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc 14 i 18 oed gydag anghenion ychwanegol gydweithio yn ddwys gyda hwylusydd profiadol ac artistiaid proffesiynol i greu prosiect creadigol eu hunain fydd yn cael ei rannu a’i werthfawrogi yn gyhoeddus.

GWAHODDIAD I ARTISTIAID IFANC

Ar gyfer rownd diweddaraf Llwybrau Llachar rydym yn chwilio am bobl ifanc sydd â diddordeb mewn unrhyw faes creadigol, boed o’n ddawnsio a symud, dylunio ac adeiladu, cerddoriaeth a barddoniaeth neu sgwennu a rhannu straeon.

Ydych chi’n nabod rhywun a hoffai fod yn rhan o Lwybrau Llachar?

Anfonwch e-bost neu cysylltwch drwy unrhyw un o’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gyda chefnogaeth BBC Plant Mewn Angen.