LLWYBRAU LLACHAR


Cynllun i ddatblygu artistiaid ifanc a chyffrous gydag anghenion ychwanegol.

Mae Llwbrau Llachar yn brosiect aml-gelfyddydol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc 14 i 18 oed gydag anghenion ychwanegol gydweithio yn ddwys gyda hwylusydd profiadol ac artistiaid proffesiynol i greu prosiect creadigol eu hunain fydd yn cael ei rannu a’i werthfawrogi yn gyhoeddus.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gyda chefnogaeth BBC Plant Mewn Angen.

GWAHODDIAD I ARTISTIAID IFANC

Ar gyfer rownd diweddaraf Llwybrau Llachar rydym yn chwilio am bobl ifanc sydd â diddordeb mewn dawnsio a symud, dylunio ac adeiladu, cerddoriaeth a barddoniaeth neu sgwennu a rhannu straeon.

Gwyliwch y fideos isod i gyfarfod yr artistiaid fydd yn eich tywys drwy bob prosiect.

Elgan Rhys _ Creu a rhanu straeon

Casi _ Cerddoriaeth a carddoniaeth

Cai Tomos _ Symud a dawnsio

Gwyn Eiddior _ Adeiladu a creu

SUT I YMUNO

Ydych chi’n nabod bobl ifanc fysa gan ddiddordeb bod yn rhan o’r prosiectau?

Anfonwch e-bost neu cysylltwch drwy unrhyw un o’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.