LLEDRITH


Camwch mewn i fyd Lledrith, profiad theatrig symudol byw llawn hud a swyn.

Prosiect celfyddydol arloesol rhwng Ysgol Pendalar a Frân Wen i drawsnewid hen storfa symudol mewn i osodiad theatrig byw.

Mae disgyblion o’r ysgol anghenion arbennig yng Nghaernarfon yn gweithio ochr-yn-ochr â’n hartistiaid ni i greu profiad symudol hudolus ar dir yr ysgol.

“Mae Lledrith wedi ei greu fel bo’ pawb, ta beth yw ei hanghenion, yn gallu mwynhau ac ymgolli ym myd hudolus theatr,” meddai’r artist gweledol Mirain Fflur sy’n arwain y prosiect.

“Mae gwaith celf rhyngweithiol yn aml yn cael ei addasu ar gyfer rheini gyda anghenion dwys ond, trwy weithio gyda disgyblion Ysgol Pendalar, rydym wedi gallu dylunio yn benodol ar eu cyfer.”

Rydym ni yn falch iawn o gydweithio gyda Ysgol Pendalar fel penllanw dathliad deng mlynedd o fod ar ei safle newydd.

Mae’r ysgol wedi adnabod datblygu creadigrwydd a dysgu trwy’r celfyddydau mynegiannol fel blaenoriaeth allweddol, a gyda’n gilydd ‘da ni’n creu prosiect uchelgeisiol i ysbrydoli ac argyhoeddi gwerth trawsnewidiol y celfyddydau.

Mae’r tîm o artistiaid aml-gyfryngol yn datblygu a chreu’r gosodiad byw fydd yn cynnwys elfennau o gelf weledol, sain, cerddoriaeth, ffilm ynghyd â phrofiadau synhwyrus.

Ein bwriad yw rhannu greadigaeth ryngweithiol gyda gweddill y disgyblion a chymuned ehangach yr ysgol sy’n cynnwys teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr ac asiantaethau cefnogol.

“Bydd hwn yn ddathliad cadarn o rym creadigrwydd i feithrin ymdeimlad o falchder mewn cynnyrch celfyddydol,” ychwanegodd Mirain.

Cofiwch, yn Lledrith mae unrhyw beth yn bosib.

*Dilynwch y daith wrth i’r stori ddatblygu ar www.lledrith.blog *

Nod

Prif nod Lledrith yw meithrin ymwybyddiaeth o sut y gall y celfyddydau a dysgu creadigol arwain at ffyniant disgyblion, staff yr ysgol a’r gymuned yn ehangach. Gall ysbrydoli unigolion i weld y byd o’r newydd, hyrwyddo sgiliau cyfathrebu, meithrin hunanwerth a datblygu pobl ifanc gwydn sy’n wynebu newidiadau cyson o fewn y byd modern gyda hyder.