http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

LLEDRITH / Mehefin 2018


Camwch mewn i fyd Lledrith, gosodiad theatrig byw gan Ysgol Pendalar a Frân Wen.

Prosiect celfyddydol arloesol rhwng Ysgol Pendalar a Frân Wen i drawsnewid hen storfa symudol i osodiad theatrig byw.

Diolch i gefnogaeth cynllun Cydweithio Creadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae disgyblion o’r ysgol anghenion arbennig yng Nghaernarfon yn gweithio ochr-yn-ochr ag artistiaid Frân Wen i greu profiad symudol hudolus ar dir yr ysgol.

“Mae Lledrith wedi ei greu fel bo’ pawb, ta beth yw ei hanghenion, yn gallu mwynhau ac ymgolli ym myd hudolus theatr,” meddai’r artist gweledol Mirain Fflur sy’n arwain y prosiect ar ran cwmni theatr Frân Wen.

“Mae gwaith celf rhyngweithiol yn aml yn cael ei addasu ar gyfer rheini gydag anghenion dwys ond, trwy weithio gyda disgyblion Ysgol Pendalar, rydym wedi gallu dylunio yn benodol ar eu cyfer.”

Mae Frân Wen yn falch iawn o gydweithio gyda Ysgol Pendalar fel penllanw dathliad deng mlynedd o fod ar ei safle newydd.

Mae’r prosiect wedi ei ariannu drwy gynllun Cydweithio Creadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy’n annog ysgolion a sefydliadau celfyddydol i ddatblygu prosiectau uchelgeisiol ar y cyd.

Mae’r ysgol wedi adnabod datblygu creadigrwydd a dysgu trwy’r celfyddydau mynegiannol fel blaenoriaeth allweddol, a gyda’i gilydd maent yn creu prosiect uchelgeisiol i ysbrydoli ac argyhoeddi gwerth trawsnewidiol y celfyddydau.

Meddai Bethan Morris Jones, Pennaeth Ysgol Pendalar: “Mae datblygu gwerthfawrogiad am gelf a theatr yn hedyn all ysgol blannu mewn disgyblion sy’n gallu cychwyn diddordeb am oes iddynt. Ond mae rhoi cyfleoedd i ddisgyblion gyd-weithio gydag artistiaid proffesiynol yn sbarduno eu creadigrwydd ac yn arwain at waith safonol sydd uwchlaw i unrhyw feini prawf cwricwlaidd.

“Mae’r profiad hwn wedi agor ein llygaid ni fel addysgwyr i gyfoeth o dalentau creadigol disgyblion Pendalar, a’u parodrwydd i fentro. Rwyf yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, Frân Wen, Mirain a’r artistiaid i gyd am eu gweledigaeth i wthio ffiniau celfyddyd a chynhwysedd creadigol mewn modd nad ydwyf i erioed wedi ei brofi mewn ysgol cyn hyn.”

Mae’r tîm o artistiaid aml-gyfryngol yn datblygu a chreu’r gosodiad byw fydd yn cynnwys elfennau o gelf weledol, sain, cerddoriaeth, ffilm ynghyd â phrofiadau synhwyrus.

Ein bwriad yw rhannu’r greadigaeth ryngweithiol gyda gweddill y disgyblion a chymuned ehangach yr ysgol sy’n cynnwys teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr ac asiantaethau cefnogol.

“Bydd hwn yn ddathliad cadarn o rym creadigrwydd i feithrin ymdeimlad o falchder mewn cynnyrch celfyddydol,” ychwanegodd Mirain.

Cofiwch, yn Lledrith mae unrhyw beth yn bosib.