http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

GOFOD / Gorff 2018


Digwyddiad theatr pop-yp ym Mhenygroes

POP-YP THEATR BYW + STONDINAU + ARTISTIAID LLEOL

Dewch draw i ystâd ddiwydiannol Penygroes am noson anghonfensiynol o annisgwyl.

Perfformiad pop-yp byw yw Gofod gan artistiaid ifanc rhwng 14 a 25 oed, gyda chymorth artistiaid proffesiynol fel Nia Hâf, yr actor Iwan Fôn, y coreograffydd Cêt Haf a’r cynllunydd set Heledd Rees.

Diolch i gefnogaeth gan Grŵp Cynefin mae’r digwyddiad yma yn gweithredu polisi Talwch Be Fedrwch, felly trowch fyny ar y noson a thalwch be fedrwch.

Taith . Tour

27/07/2018
7pm
Uned 2, Stâd Diwydiannol Penygroes
01248715048

Map o Leoliadau’r Daith

Penygroes Industrial Estate, Penygroes, Caernarfon, UK

7pm

Cefndir

Mae grŵp o bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed – ar y cyd ag artistiaid proffesiynol Frân Wen – wedi dyfeisio, cynllunio a chreu theatr byw drawiadol o anghonfensiynol mewn lleoliad yr un mor anghyffredin.

Mae’r perfformiad yn seiliedig ar faterion mae’r bobl ifanc yn teimlo’n angerddol dros.

Nhw sy’n penderfynu. Nhw sy’n creu. Nhw sy’n perfformio. Chi fydd yn dyst.

Y Digwyddiad

Poster Gofod