FI DI FI


Annog pobl ifanc i ddefnyddio y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant.

Ym mis Mawrth 2015, treuliodd chwech o artisitiaid mwyaf blaenllaw Cymru gyfnod yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog gyda 60 o ddisgyblion blwyddyn 9, eu hathrawon, cymorthyddion, ffrinidiau a theuluoedd.

Nod ac amcanion y prosiect, a ariennir ar y cyd gan Cyngor Gwynedd a Cyngor Celfyddydau Cymru, oedd:

•    Gwella dealltwriaeth o hunan lês
•    Annog empathi ymysg cymrheiriaid
•    Datblygu sgiliau mewn amryw o feysydd celfyddydol
•    Adnabod y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant
•    Mwynhau, adnabod a dathlu llwyddiant

2016

Rhagfyr
Ysgol Gymuned y Fali

Treuliodd yr artistiaid Stephen Madoc Pierce, Gruff Ab Arwel a Branwen Haf Williams dau diwrnod gyda disgyblion blwyddyn 8 Ysgol Gymuned y Fali’s year 6 pupils.

Tachwedd
Ysgol Ardudwy, Harlech

Treuliodd yr artistiaid Mirain Fflur, Stephen Madoc Pierce, Gruff Ab Arwel a Branwen Haf Williams dau diwrnod gyda disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Gymuned y Fali.

Ebrill
Ysgol Glan y Mor, Pwllheli

Gwariodd y prosiect 3 diwrnod yn Ysgol Glan y Môr yn Ebrill 2016.

2015

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

Yn Mawrth 2015, treuliodd chwech o artisitiaid mwyaf blaenllaw Cymru gyfnod yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog gyda 60 o ddisgyblion blwyddyn 9, eu hathrawon, cymorthyddion, ffrinidiau a theuluoedd.

Adnoddau

Archif Fidio

2016

RHAGFYR
Ysgol Gymuned y Fali, Ynys Môn

TACHWEDD
Ysgol Glan y Mor, Pwllheli

EBRILL
Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

2015

MAI
Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog