http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

Fi Di Fi


Annog pobl ifanc i ddefnyddio y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant.

Prosiect iechyd a lles celfyddydol.

Defnyddio’r celfyddydau i annog pobl ifanc i ddeall pwysigrwydd lles yw thema Fi Di Fi, rhaglen sy’n cael ei redeg gan Frân Wen.

Mae’r prosiect yn cyflwyno artistiaid i mewn i ysgolion er mwyn cynnal gweithdai rhyngweithiol sy’n mynd i’r afael ar faterion fel hyder, lles ac iechyd.

“Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn ymwybodol o bwysigrwydd iechyd meddwl felly rydym yn defnyddio amrywiaeth o ffurfiau celfyddydol megis dawns, cerddoriaeth ac actio i helpu cyflwyno’r neges,” meddai Mari Morgan o Frân Wen.

“Rydym yn cyd-weithio’n agos gyda ysgolion a disgyblion er mwyn eu hannog i siarad am eu teimladau eu hunain ac i empatheiddio ag eraill.”

Ychwanegodd Mari: “Rydym yn awyddus i gael y neges allan yno. Mae cymaint o bwysau ar bobl ifanc y dyddiau yma, gyda chyfryngau cymdeithasol ac arholiadau. Mae ymarfer y meddwl yr un mor bwysig ag ymarfer y corff.”

NOD AC AMCANION

•    Gwella dealltwriaeth o hunan lês
•    Annog empathi ymysg cymrheiriaid
•    Datblygu sgiliau mewn amryw o feysydd celfyddydol
•    Adnabod y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant
•    Mwynhau, adnabod a dathlu llwyddiant

Adnoddau

Archif Fidio

2020

CHWEFROR

Ail-gartrefu yng Ngwynedd

2019

EBRILL

Ysgol Bro Lleu, Penygroes

Ysgol Glancegin, Bangor

2018

RHAGFYR
Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn

TACHWEDD
Ysgol David Hughes, Ynys Môn

CHWEFROR / MAWRTH
Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Brynrefail, Ysgol Bod Alaw, Ysgol Awel y Mynydd

2016

RHAGFYR
Ysgol Gymuned y Fali, Ynys Môn

TACHWEDD
Ysgol Glan y Mor, Pwllheli

EBRILL
Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

2015

MAI
Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog