http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

FAUST + GRETA


Noson allan. Cyfarfod rhywun ar hap. Ond dyma stori gariad sydd ar ben cyn iddi gychwyn.

FAUST + GRETA
AR-ALW (gan gynnwys BSL a chapsiynau)
£5
THEATR DIGIDOL

Mae Greta allan hefo’i ffrindiau pan mae’n cyfarfod y Faust digywilydd. Pan mae grymoedd tywyll ar waith, mae ´chydig o fflyrtio diniwed yn gychwyn ar siwrne ddinistriol ddi-droi’n-ôl.

Mae Faust + Greta yn stori gariad drasig sy’n dod â’r clasur Almaeneg yn fyw o’r newydd mewn gweledigaeth feiddgar o’r Gymru gyfoes. Wedi’i ddyfeisio a’i berfformio gan ensemble o bobl ifanc wrth ddod allan o’r cyfnod clo, mae’r cynhyrchiad theatr digidol hwn yn ymdrin â’r obsesiwn dynol gyda’r angen cyson am fwy, bod â’r llaw uchaf, a gwthio’r ffiniau i’r eithaf.

Wedi’i ysbrydoli gan drosiad Cymraeg T. Gwynn Jones o waith gwreiddiol Goethe, bydd Faust + Greta yn cofleidio’r cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol i gynnig profiad theatr o fath newydd sy’n arbrofol ac yn annisgwyl.

Wedi’i lwyfannu mewn theatr wag, mae byd twyll a thwyllodrus, a phrofiadau newydd, yn aros amdanoch. Pa mor bell allwn ni eich temtio?

GWYLIWCH AR-ALW NAWR


RHAGLEN SWYDDOGOL

Rhaglun

REVIEWS

“Roedd yn gampwaith.”
Cylchgrawn Barn.

“Byddwn yn erfyn ar unrhyw un i’w wylio.”
Cylchgrawn Buzz

TÎM

Tîm creadigol
Cyfarwyddwr Creadigol: Nia Lynn
Cyd-gyfarwyddwr: Gethin Evans
Ar y cŷd gyda Chwmni Ifanc Frân Wen

Partneriaid
Cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Genedlaethol Cymru â Pontio.