http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

FA’MA


Dewch i ddarganfod y storis cudd am eich strydoedd chi.

Teithiau tywys gyda’r nos i brofi Nefyn a’r Bala drwy lygaid pobl ifanc.

Yn wledd o gelf, cerddoriaeth a ffilm, ymunwch â ni ar antur llawn o’r annisgwyl.

Mae’r teithiau yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau annisgwyl sy’n dod â lleisiau’r bobl ifanc yn fyw. Gwyliwch allan am graffiti sialc dros dro sy’n herio lle mae pŵer mewn cymdeithas, portreadau o bobl ifanc mewn mannau annisgwyl a digwyddiad gwib-gwrdd rhwng pobl ifanc a’r gymuned ehangach.

Wedi ei leoli ar strydoedd cudd Nefyn a’r Bala, mae’r profiadau wedi eu greu gan y bobl ifanc mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd a Theatr Derek Williams, gyda chefnogaeth gan Gwynedd Greadigol.

Bydd elfennau o’r holl gwaith ar gael yn ddigidol.

NEFYN

Strydoedd Nefyn dwy lygaid pobl ifanc.

Dewch ar daith tywys AM DDIM.

05/11 .. NOS WENER .. 6pm – 7pm
06/11 .. NOS SADWRN .. 6pm – 7pm

Mae bob taith yn para tua 1 awr.

Teithiau 6pm, 6.15pm, 6.30pm, 6.45pm a 7pm ar y ddwy noson. Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael.

COFRESTRWCH YMA

Y BALA

Strydoedd Y Bala drwy lygaid pobl ifanc.

Dewch ar daith tywys AM DDIM.

12/11 .. NOS WENER .. 6pm – 7pm
13/11 .. NOS SADWRN .. 6pm – 7pm

Mae bob taith yn para 1 awr.

Tours start at Cofgolofn Thomas Ellis on Y Bala High Street at 6pm, 6.15pm, 6.30pm, 6.45pm and 7pm on both nights.

COFRESTRWCH YMA