http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

FALA’ SURION / Chwef 2012


Addasiad llwyfan Catrin Dafydd a Manon Eames o gyfrol ‘Fresh Apples’ gan Rachel Trezise a enillodd wobr EDS Dylan Thomas yn 2006.

Bydd addasiad llwyfan Cymraeg o un o lyfrau ffuglen cyfoes gorau Cymru yn mynd ar daith o gwmpas Cymru’r mis yma (28 Chwefror – 28 Mawrth).

Mae Fala Surion yn gynhyrchiad theatr o nofel arobryn Fresh Apples gan Rachel Trezise, a enillodd wobr fawreddog EDS Dylan Thomas yn 2006.

Mae’r sioe, sy’n cael ei chynhyrchu gan Cwmni’r Frân Wen, Ynys Môn, yn gasgliad o straeon byrion emosiynol, pwerus, a miniog wedi’i seilio ar fywyd arddegau yn y Gymru gyfoes.

Mae’r cast yn cynnwys rhai o actorion mwyaf disglair Cymru, gan gynnwys Rhodri Meilir o’r Wyddgrug, a ymddangosodd ar raglen gomedi boblogaidd y BBC My Family, Catrin Mara o Lanuwchllyn sy’n action ar Pobol y Cwm, a Lowri Gwynne o Gaernarfon sy’n actio ar Rownd a Rownd.

“Fe gafodd emosiwn amrwd a phŵer uniongyrchol y nofel effaith ddwys arna i,” dywed Meilir, sy’n 33 mlwydd oed a fu hefyd yn actio yn Terry Pratchett’s Hogfather ar Sky One.

“Mae’n archwiliad ysgytwol o ddiniweidrwydd glasoed gyda gwythïen o gomedi tywyll yn rheged drwyddi. Mae ‘na adegau yn y llyfr sy’n gwneud i chi chwerthin, sy’n cynyddu tynerwch y straeon. Mae’n fath o hiwmor fydd y Cymry yn ei werthfawrogi ac yn gallu cydymdeimlo ag o,” ychwanegodd Rhodri.

Adolygiadau

Os yw eu cynhyrchiad diweddaraf (Fala’ Surion) yn rhagflas o’r math o gynyrchiadau sydd i ddod, y mae cyfnod cyffrous a chreadigol yn agor i’r cwmni theatr yma…

Elen Mai Nefydd, Cylchgrawn Barn (rhif 591, Ebrill 2012).