DIWRNOD ARALL


Cyfuniad trydanol o theatr byw a cherddoriaeth bop fydd yn herio’r cwest am annibyniaeth.

Theatr ar ffurf gig sy’n dilyn stori merch deunaw oed, wrth iddi ddychwelyd adref i bleidleisio yn refferendwm annibyniaeth cyntaf Cymru.

Hunaniaeth, annibyniaeth, tensiynau a gwrthryfel. Sut brofiad yw cymryd y naid honno? Petae’n cael ei gynnig, a fyddech chi wir yn ei gymryd?

Mae Diwrnod Arall yn rhan o’n Rhaglen 2020/21.

TÎM

Tîm creadigol
Playwright and composer: Casi Wyn
Cyfarwyddwr: Gethin Evans

Partneriaid
Gyda chefnogaeth gan Theatr y Sherman