http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

DIWRNOD ARALL


Cyfuniad trydanol o theatr byw a cherddoriaeth bop fydd yn archwilio’r cwest am annibyniaeth.

Cynhyrchiad fydd yn gyfuniad trydanol o theatr byw a cherddoriaeth bop gan Casi Wyn a Gethin Evans.

Gan archwilio’r cwest am annibyniaeth, mae’r stori yn dod â gorffennol stormus Cymru yn fyw trwy lygaid mam a’i phlentyn chwilfrydig.

Mae hen werthoedd yn cael eu cwestiynu ac mae’r awydd i aileni a newid yn dod yn amhosib anwybyddu wrth iddynt ofyn – pe bai Cymru’n cael cyfle i fod yn annibynnol, a fyddai wir yn ei gymryd? Petai’n cael ei gynnig, pa fath o le fyddem ni eisiau iddo fod?

Daeth yr ysbrydoliaeth o daith bws yn ôl o Fanceinion pan ddechreuodd aelodau o Gwmni Ifanc Fran Wen ganu am annibyniaeth Cymru.

Mae Diwrnod Arall yn rhan o’n Rhaglen 2020/21.

TÎM

TÎM CREADIGOL
Playwright and composer: Casi Wyn
Cyfarwyddwr: Gethin Evans

PARTNERIAID
Mewn cydweithrediad â Jukebox Collective, gyda chefnogaeth gan Theatr y Sherman.