http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

DIM BYD ‘THA CHDI


Creu sŵn mawr yn ein cymunedau.

Rydym yn cyd-weithio gyda Ieuenctid Gwynedd ar Dim Byd ‘tha Chdi, prosiect fydd yn ehangu ar ein gwaith gyda phobl ifanc o gymunedau amrywiol ar draws y sir.

Gan greu hybiau o bobl ifanc, byddwn yn hybu llesiant a chyd-rannu, gan drafod y gorffennol, y dyfodol, a rŵan hyn.

Byddwn yn dod â’r hybiau yma o bobl ifanc at ei gilydd er mwyn creu digwyddiad slam arbennig, fydd yn cyfuno’r holl leisiau yma mewn profiad swnllyd, lliwgar, a disglair – ac yn creu sŵn mawr fydd yn arwain at ddigwyddiad rhannu fis Ebrill 2022!