http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

DIM DIOLCH / Hyd 2013


Un dyn. Un fformiwla. Dim Diolch.

Stori wir anhygoel o’r gwyddonydd Americanaidd George PricePerfformiwyd yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2014.

Pa mor barod fyddet ti i helpu dieithryn? Pa mor hael fyddet ti dy rodd neu gymwynas? Ydy dy ddyngarwch di’n hunanol? Dyma rai cwestiynau y byddwn yn eu codi mewn cynhyrchiad newydd sbon gan Gwmni’r Frân Wen yn ei godi fis Hydref eleni.

Cynhyrchiad heriol yw ‘Dim Diolch’ gan Iola Ynyr am fywyd George Price – academydd ecsentrig wnaeth greu fformiwla i fesur ein gallu fel pobl i fod yn garedig gydag eraill. Dyma brofiad theatrig heriol fydd yn grymuso’r gynulleidfa i feddwl am gymdeithas a thlodi mewn ffordd ychydig yn wahanol.

Bydd Ceri Elen, Carwyn Jones a Martin Thomas yn cyflwyno pobl ifanc 13+ i fyd tywyll George Price, gwyddonydd hael gyda dymuniad uchelgeisiol i helpu’r tlawd a’r digartref. Ond, beth fydd pris ei haelioni?

Galeri

Rhaglun