*Dangosiad Cyntaf* Llwybrau Llachar 2


Hanner cyntaf y noson: Dathlu ail flwyddyn prosiect Llwybrau Llachar sy’n cael ei gefnogi gan BBC Plant Mewn Angen.

…ble mae artistiaid ifanc wedi cael eu pâru gyda artistiaid proffesiynol i ddatblygu eu crefft; cipolwg ar y gwaith mae nhw wedi cyflawni gyda’i gilydd o bell dros yr haf.

Ail hanner y noson: Cwis Mawr Llwybrau Llachar.

…cwis anffurfiol hwyliog wedi ei greu a’i gyflwyno gan aelodau grŵp Llwybrau Llachar Frân Wen. Dewch i weld pa un o wirfoddolwyr Llwybrau Llachar fydd yn fuddugol!

Is-deitlau

Mae is-deitlau Saesneg ar gael, cliciwch y symbol CC sydd ar waelod y fideo ar dop y dudalen yma.