http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

DATBLGYU ARTISTIAID


Rhaglen datblygu artistiaid i archwilio dulliau newydd i hoelio sylw cynulleidfaoedd theatr.

Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen ‘sgwennwyr newydd llynedd, byddwn yn parhau gyda’r bartneriaeth gyda Eisteddfod Genedlaethol Cymru i ddatblygu artistiaid theatr newydd.
Rydym eisoes wedi comisiynu tri darn newydd o waith o raglen y llynedd, felly mae’n ein cyffroi ein bod yn gallu ymestyn rhaglen eleni i wneuthurwyr theatr o bob disgyblaeth.

Bydd ffocws penodol eleni ar dechnoleg a theatr awyr agored a bydd y cyfle yn cynnig hyfforddiant, mentoriaeth, datblygu rhwydwaith a chreu darn newydd i’w rannu yn yr Eisteddfod yn 2022. Gwyliwch y gofod am fanylion y ffenest recriwtio yn y flwyddyn newydd.