http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

CYFARWYDDWR. COREOGRAFFYDD. CERDDOR. / Rhagfyr 2019


Rhaglen datblygu artistiaid i ferched ifanc.

1 x Cyfarwyddwr.
1 x Coreograffydd.
1 x Cerddor.

DATBLYGU
‘Da ni’n chwilio am 3 merch rhwng 18 a 25 oed i gynorthwyo Elgan Rhys (cyfarwyddo), Matt Gough (coreograffi) a R.Seiliog (cyfansoddi) ar ein addasiad llwyfan o Llyfr Glas Nebo.

CREU
Yn dilyn cyfnod ymarfer Llyfr Glas Nebo bydd y tair yn dod at ei gilydd gyda dramodydd i ddatblygu syniad gwreiddiol mewn wythnos ddatblygu.

RHANNU
Llwyfan i rannu’r darn o waith gyda’r potensial i ddatblygu ymhellach.

Mae hwn yn gynllun datblygu gyda thâl – wedi’i dalu ar ffurf bwrsariaeth o £250 yr wythnos.

DISGWYLIADAU
Bydd disgwyl i chi:

  • Bod yn bresennol mewn ymarferion a chyfarfodydd Llyfr Glas Nebo, i’w trefnu gyda’r tîm creadigol.
  • Cysgodi a chynorthwyo yn ystod ymarferion yn ôl gofynion y tîm creadigol.
  • Cymryd cyfrifoldeb o’ch rôl o fewn y tîm.
  • Bod â meddwl agored i ddatblygu eich crefft wrth gydweithio â gweddill y tîm yn ystod yr wythnos datblygu.

CAST + TÎM ARTISTIG LLYFR GLAS NEBO

Cast Llyfr Glas Nebo

Actorion: Tara Bethan, Eben James, Llŷr Edwards, Leah Gaffey a Cêt Haf.

Awdur: Manon Steffan Ros
Cyfarwyddwr: Elgan Rhys
Coreograffydd: Matt Gough
Cerddoriaeth: R. Seiliog
Cynllunydd Set a Gwisgoedd: Elin Steele
Cynllunydd film: Edie Morris
Cynllunydd goleuo: Ceri James
Dramaturg: Gethin Evans

SUT I YMGEISIO?

Drwy ‘sgwennu, fideo neu mewn unrhyw gyfrwng arall, dywedwch wrthym:

  • PAM hoffech chi fod yn rhan o’r cynllun?
  • Pa BROFIAD fyddwch chi’n dod i’r ‘stafell?
  • Beth sy’n eich YSBRYDOLI?
  • Canolwr (rhif ffôn, e-bost + eich perthynas chi â’r canolwr. Ni fyddwn yn cysylltu â’r canolwr oni bai eich bod yn llwyddiannus.)

Anfonwch eich ceisiadau at: mari@franwen.com

Am sgwrs pellach cysylltwch â Mari Morgan ar 01248 715 048.

DYDDIADAU ALLWEDDOL

Dyddiad cau: 22 Tachwedd
Cyfweliadau: 10 Rhagfyr

Angen bod ar gael:

Cyfarwyddwr: 6 – 31 Ionawr (4 wythnos)
Coreograffydd: 6 – 31 Ionawr (4 wythnos)
Cerddor: 20 – 31 Ionawr (2 wythnos)
Pawb (Wythnos ddatblygu): 10 – 14 Chwefror.