GWEITHGAREDDAU IFANC FRÂN WEN


Rhaglen pobl ifanc am y misoedd nesa’

Dyma flas o’r weithgareddau criw ifanc Frân Wen (13 i 25 oed) dros’ y misoedd nesa’:

RHAGFYR 17eg
SGILS THEATR: Gweithdy sgiliau theatr.

IONAWR 16eg
GWEITHDY LLYFR GLAS NEBO: Sesiwn gyda aelodau tîm artistig y cynhyrchiad.

CHWEFROR
TRIP CRIW IFANC: Taith-ddigrel i weld theatr!

MAWRTH
DIWRNOD DA!: Diwrnod o weithdai creadigol cwl a cyfle i gynllunio be’ ddaw nesaf.


DIDDORDEB CYMRYD RHAN?

Llenwch a anfonwch y ffurflen yma: