http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

CWMNI IFANC FRÂN WEN


Pobl ifanc yn creu, arwain a chyflwyno.

Mae’r Cwmni Ifanc yn creu theatr amlddisgyblaethol uchelgeisiol sy’n dathlu’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn berson ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru heddiw.

Maen nhw’n cyfarfod trwy gydol y flwyddyn i:

  • Creu, cynhyrchu a rhannu theatr ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol ysbrydoledig.
  • Datblygu eu celf unigryw trwy weithdai rhannu sgiliau a dosbarthiadau meistr gyda gwneuthurwyr theatr blaenllaw.
  • Ymweld â theatrau arloesol ar draws y DU, i brofi’r theatr fwyaf perthnasol a beiddgar.
  • Chwarae rhan ganolog ym mhenderfyniadau, rhaglennu a llywodraethu Frân Wen.
  • Fod yn lais ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru trwy gydweithio, datblygu a phartneriaethau diwylliannol.

BETH YDI O?

“Mae hwn yn blatfform i gysylltu a mynegi ac yn sylfaen ar gyfer ein holl waith yn Frân Wen. Dwi wedi fy ysbrydoli’n llwyr gan eu hangerdd a’u hymrwymiad wrth iddynt ddefnyddio gofod ac amser i ailddiffinio theatr a chyfathrebu â’r byd. Mae’r cwmni (a’r gwaith) yn onest, yn gymhleth, yn annisgwyl, yn dosturiol ac yn lliwgar.”
Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen.

“Mae’n hollol wahanol i unrhyw beth arall dwi ‘di ‘wneud. Mae pawb yn deud fod yna ddim byd yn anghywir wrth greu, ond efo Frân Wen nes i deimlo fod hyn yn wir am y tro cyntaf. Cymuned ydi’r gair gora i ddisgrifio fo, mae syniadau pawb mor bwysig a’i gilydd. Cydweithio ar ei orau.”
Hedydd Ioan, Aelod Cwmni Ifanc Frân Wen 2017 – 2020.