CWMNI IFANC FRÂN WEN


Pobl ifanc yn creu, arwain a chyflwyno.

Mae’r Cwmni Ifanc yn creu theatr amlddisgyblaethol uchelgeisiol sy’n dathlu’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn berson ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru heddiw.

Maen nhw’n cyfarfod trwy gydol y flwyddyn i:

  • Creu, cynhyrchu a rhannu theatr ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol ysbrydoledig.
  • Datblygu eu celf unigryw trwy weithdai rhannu sgiliau a dosbarthiadau meistr gyda gwneuthurwyr theatr blaenllaw.
  • Ymweld â theatrau arloesol ar draws y DU, i brofi’r theatr fwyaf perthnasol a beiddgar.
  • Chwarae rhan ganolog ym mhenderfyniadau, rhaglennu a llywodraethu Frân Wen.
  • Fod yn lais ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru trwy gydweithio, datblygu a phartneriaethau diwylliannol.

DIDDORDEB? MAE FFENEST RECRIWTIO CWMNI IFANC FRÂN WEN AR AGOR.

Y prosiect cyntaf y byddwch chi’n mynd i’r afael ag o fydd cynhyrchiad uchelgeisiol sy’n cyfuno ‘spoken word’, cerddoriaeth a theatr mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Byddwn yn ogystal yn datblygu cynhyrchiad gwreiddiol eich hunain.

CHI’N SY’N DEWIS Y LLWYBR

Chi fydd mewn rheolaeth o’r syniadau, sut mae’r arian yn cael ei wario, yr elfennau dylunio a thechnegol… ac yn cael mynediad i artistiaid, gwneuthurwyr theatr, a chyfarwyddwyr cyffrous o Gymru a thu hwnt, trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

Yn ogystal, cynhelir sesiynau mentora, gweithdai rhannu sgiliau a dosbarthiadau meistr gyda gwneuthurwyr theatr blaenllaw a chyfle i ymweld â theatrau ar draws y DU i brofi’r theatr fwyaf perthnasol a beiddgar.

Ddim yn gyfforddus ar lwyfan? Byddwn yn cynnwys pob agwedd o theatr – o oleuo a sain i ddylunio set a sgript a hanfodion marchnata.

PRYD A LLE…

Ar hyn o bryd bydd y cwmni ifanc yn gweithio o fewn canllawiau’r llywodraeth ac yn cynnal sesiynau ar lein bob pythefnos, gyda’r gobaith o symud i fod wyneb yn wyneb yn y dyfodol agos.

Bydd amserlen llawn yn cael ei rannu gyda chi wedi i chi fynegi diddordeb mewn ymuno.

ADDAS I FI?

Wedi gweithio ar brosiect creadigol yn y gorffennol neu beidio, mae hwn yn gyfle i chi greu newid wrth gydweithio hefo pobl ifanc amrywiol i drafod, creu a rhannu syniadau gyda’r byd.

Rydan ni’n chwilio am bobl ifanc sy’n barod i gymryd rhan ac i fod yn greadigol. Mae cwmni theatr angen pobl gwahanol, gyda phrofiadau a dyheadau amrywiol… felly pobl angerddol ac agored!

Rydan ni isio sicrhau bod y cyfle yma yn agored i bawb ac felly mae aelodaeth yn rhad ac am ddim. Rydan ni’n edrych am bobl sydd isio bod yn rhan o rhywbeth newydd, yn barod i arbrofi ac yn barod i ymrwymo i’r amserlen a’r aelodau eraill.

GOFYNION

• Ymrwymo i fod yn aelod a mynychu’r sesiynau am o leiaf blwyddyn.
• Cyfarfodydd rheolaidd yn digwydd pob pythefnos gyda chyfnodau creu dwys.
• Parodrwydd i fod yn rhan, a’r gallu i feddwl yn greadigol.

SUT I YMGEISIO?

Anfonwch baragraff, fideo, cân neu unrhyw ddull creadigol arall i post@franwen.com i esbonio pam rydych chi eisiau fod yn rhan o Gwmni Ifanc Frân Wen.

DYDDIAD CAU MYNEGI DIDDORDEB CWMNI IFANC FW: 14 HYDREF 2020

Bydd cynigion i aelodau’r cwmni yn cael eu rhannu ar y 20 Hydref 2020.

Rydan ni’n chwilio am 25 o bobl i ymuno am y flwyddyn a byddwn yn ail-recriwtio ar gyfer 2021 – 2022 flwyddyn nesaf.

Wedi i ni dderbyn y ffurflenni mynegi diddordeb a chynnal y sesiynau blasu, bydd tîm creadigol Frân Wen a phanel o bobl ifanc yn rhoi’r cwmni at ei gilydd, gan sicrhau amrywiaeth o bersonoliaethau, sgiliau a dyheadau o fewn y grŵp.

DMiwch Nia Hâf neu Frân Wen ar Insta Twitter, Facebook neu ebostiwch post@franwen.com am ragor o fanylion.

BETH YDI O?

“Mae hwn yn blatfform i gysylltu a mynegi ac yn sylfaen ar gyfer ein holl waith yn Frân Wen. Dwi wedi fy ysbrydoli’n llwyr gan eu hangerdd a’u hymrwymiad wrth iddynt ddefnyddio gofod ac amser i ailddiffinio theatr a chyfathrebu â’r byd. Mae’r cwmni (a’r gwaith) yn onest, yn gymhleth, yn annisgwyl, yn dosturiol ac yn lliwgar.”
Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen.

“Mae’n hollol wahanol i unrhyw beth arall dwi ‘di ‘wneud. Mae pawb yn deud fod yna ddim byd yn anghywir wrth greu, ond efo Frân Wen nes i deimlo fod hyn yn wir am y tro cyntaf. Cymuned ydi’r gair gora i ddisgrifio fo, mae syniadau pawb mor bwysig a’i gilydd. Cydweithio ar ei orau.”
Hedydd Ioan, Aelod Cwmni Ifanc Frân Wen 2017 – 2020.