CHWILIO AM GYFARWYDDWR ARTISTIG


Mae Frân Wen yn chwilio am rywun i siapio a gwireddu ei weledigaeth artistig.

**SWYDD**
CYFARWYDDWR ARTISTIG
£36k – £42k

Dyddiad cau: 5pm, 10 Gorffennaf 2019

Ar drobwynt y cyfnod mwyaf cyffrous yn ein hanes, rydym yn chwilio am berson eithriadol gyda dychymyg, brwdfrydedd ac uchelgais i ymuno â thîm Frân Wen fel Cyfarwyddwr Artistig.

Rydym am benodi Cyfarwyddwr Artistig sy’n angerddol am greu theatr iaith Gymraeg beiddgar a pherthnasol; rhywun sy’n gallu ysbrydoli a meithrin y genhedlaeth nesaf o artistiaid ac sy’n credu’n wirioneddol ym mhŵer trawsnewidiol y celfyddydau.

Os yw’r cyfle yn eich cyffroi ac mae’r uchod yn bwysig i chi, hoffwn glywed gennych chi.

Mae’r pecyn swydd ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae’n ffurflen gais digidol y gellir ei olygu, felly lawrlwythwch a safiwch ar eich system (clic botwm dde a Download linked file/Save linked file) cyn cychwyn.

Os hoffech sgwrs anffurfiol a chyfrinachol ynglŷn â’r swydd, mae croeso i chi gysylltu gyda Nia Jones ar e-bost neu drwy ffonio 01248 715048.