http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

CHWAREL / Gorff 2014


Drama gan bobl ifanc fel rhan o gynllun cyfranogol Frân Wen i gyd-fynd a cynhyrchiad Chwalfa gan Theatr Genedlaethol Cymru.

Chwarel, drama gan bobl ifanc yn seiliedig ar hanes y chwarel ym Methesda, oedd perfformiad cyntaf ar lwyfan newydd Neuadd Ogwen.

Fel rhan o gynllun cyfranogol i gyd-fynd a cynhyrchiad Chwalfa gan Theatr Genedlaethol Cymru, roedd pobl ifanc Brain, adain pobl ifanc Frân Wen, yn llwyfannu chynhyrchiad theatr gyda chymorth artistiaid proffesiynol.

“Roedd hi’n gynhyrchiad cyffrous iawn, roedd y pobl ifanc wedi mynd i’r afael arni mewn ffordd mor broffesiynol  roedd hi’n lwyddiant mawr,” meddai rheolwr Chwarel, Ffion Haf Jones.

Nod Brain yw dod o hyd i bobl ifanc brwdfrydig sydd â diddordeb yn y celfyddydau, ac sy’n dymuno cyfrannu at waith cyffrous ac arloesol o ddiddordeb i bobl ifanc Cymru. Mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle iddynt rannu syniadau ac i gael eu mentora gan staff profiadol Frân Wen, Theatr Genedlaethol Cymru ac artistiaid proffesiynol.

Un o gyfranwyr arbenigol y cynhyrchiad oedd y gantores dalentog Casi Wyn: “Mae’r bobl ifanc wedi mwynhau yr elfen perfformio a ‘sgwennu, ond hefyd yr agweddau cerddoriaeth, technegol, cynllunio a hyrwyddo sy’n rhan bwysig o unrhyw gynhyrchiad llwyddiannus, mae ‘na rywbeth at ddant pawb!

Rhaglun