http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

BRANWEN


Sioe gerdd gyfoes, ffyrnig a ffrwydrol.

Un o’n hoff chwedlau wedi ei hail-ddehongli ar gyfer y chwalfa o fyd sydd ohoni heddiw. Sioe gerdd gyfoes, ffyrnig a ffrwydrol.

Wrth i’r ddeyrnas syrthio’n ddarnau a’r hen genhedlaeth ballu, a phopeth oedd unwaith mor gadarn ddiflannu, mae dwy chwaer ifanc yn gweld eu cyfle.

Os gallant orchfygu’r storm gallant gipio grym, newid y byd; a chael gafael ar yr hyn sydd wedi ei wadu iddynt gyhyd .. eu llais.

Ond beth fydd yr aberth?

Stori anarchaidd am gariad, pŵer, teyrngarwch a’r pethau bach a ddywedwn wrth ein hunain i wneud i ni gredu ein bod mewn rheolaeth.

Mae Branwen yn rhan o’n Rhaglen 2020/21.

TÎM

Tîm creadigol

Cerddoriaeth, lyrics a deunydd ychwanegol: Seiriol Davies
Sgript: Elgan Rhys a Hanna Jarman
Cyfarwyddwr: Gethin Evans

Partneriaid

Mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru.

DATBLYGU