http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

AR Y STRYD / Gorff 2016


Pedwar perfformiad. Tair sir. Un diwrnod.

Mae 40 o bobl ifanc yn defnyddio strydoedd Gogledd Cymru fel ysbrydoliaeth i greu 4 digwyddiad unigryw mewn un diwrnod.

Yn ymuno â nhw ar y daith theatrig, sy’n mynd i’r afael â’r digartrefedd a’r argyfwng lloches, mae Band Pres Llareggub a’r beatbocsiwr Mr Phormula.

Mae’r cast ifanc yn aelodau o gynllun cyfranogi Frân Wen.

Mae’r criw wedi gweithio gyda 6 artist proffesiynol dros 6 wythnos i greu’r digwyddiadau unigryw fydd yn cyfuno cerddoriaeth, theatr a chelf.


Pryd:

Dydd Mawrth
26 Gorffennaf 2016
2pm – 10pm

Ble:

Perfformiadau awyr agored yn:

Llandudno [ Promenâd ] 2pm

Caernarfon [ Bont Aber / Cei Llechi ] 4pm

Beaumaris [ Pier ] 6pm

A dathliad mawr dan do (angen tocyn) yn:

Menai Bridge [ Prince’s Pier ] 7.30pm


Artistiaid:

Iwan Fôn (actor phrif leisydd of Y Reu), Mirain Fflur (artist gweledol), Stephen Madoc Pierce (artist digidol), Yannick Hammer (ffilm), Sarah Hendy (gwisgoedd), Ed Holden (artist beatbocsio), Band Pres Llarregub,  Mari Morgan (cerddor / perfformiwr), Lewis Williams (Frân Wen), Gwennan Mair (Frân Wen)


 

Taith . Tour

26/07/2016
7:30pm
Prince's Pier, Porthaethwy
01248715048

Map o Leoliadau’r Daith

Menai Bridge, United Kingdom

7:30pm