ANWELEDIG // Y BENNOD OLAF


Drama gafaelgar Aled Jones Williams am brofiad dynes yn wynebu iselder dwys.

Mae stori gignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), gwraig sy’n dioddef o iselder difrifol.

Frân Wen sydd wedi ymateb i gais gan ddoctoriaid seiciatryddol ym Mangor i gael golwg ar rai o gofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych — a hynny er mwyn creu gwaith creadigol newydd.

Dyma nhw’n meddwl yn syth am Aled Jones Williams fel un â’r gallu a’r sensitifrwydd — ac yn wir y profiad hefyd — i greu drama bwerus o ffeithiau meddygol moel.

Drama gyfan mewn dwy ran yw’r nod (teithio 2019) a fydd yn rhoi llais a llwyfan i salwch sydd yn rhy aml yn cael ei guddio a’i gadw o’r golwg.

Taith (Dyddiadau cyffredinol y daith)

06/08/2018
8pm
Neuadd Ddawns @ Tŷ Portland
029 2063 6464
07/08/2018
8pm
Neuadd Ddawns @ Tŷ Portland
029 2063 6464
08/08/2018
8pm
Neuadd Ddawns @ Tŷ Portland
029 2063 6464
09/08/2018
8pm
Neuadd Ddawns @ Tŷ Portland
029 2063 6464
10/08/2018
8pm
Neuadd Ddawns @ Tŷ Portland
029 2063 6464

Map o Leoliadau’r Daith

Portland House, Bute Street, Cardiff, UK

8pm

Portland House, Bute Street, Cardiff, UK

8pm

Portland House, Bute Street, Cardiff, UK

8pm

Portland House, Bute Street, Cardiff, UK

8pm

Portland House, Bute Street, Cardiff, UK

8pm

Adolygiadau

Uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol Dinbych.

Lowri Haf Cooke, adolygydd theatr.

…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.

Elinor Gwynn yn trafod rhan cyntaf Anweledig ar raglen Dewi Llwyd, BBC Radio Cymru (13/07/14).

Galeri

Rhaglun

LINELL-AMSER ANWELEDIG

2012

Ionawr: Comisiynu Aled Jones-Williams i sgwennu Act I

2013

Awst: Perfformio monolog Act I yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych

2014

Gorffennaf: Taith cenedlaethol Act I

2015

Ionawr: Comisiynu Aled Jones-Williams i sgwennu rhan Act 2.

2016

Medi: Cyfnod datblygu Act 2.

2016

Medi: Darlleniad peilot Act 2 .

2018

Awst: Dehongliad newydd o Anweledig: Act 1 yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd .

2019

Gwanwyn: Taith genedlaethol Anweledig: Act 1 a 2.