ANWELEDIG


Drama afaelgar Aled Jones Williams am brofiad dynes yn byw gydag iselder dwys.

Mae gwella’n beth blêr…

Dyma gynhyrchiad cignoeth a dirdynnol sy’n dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy’n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â salwch anweledig.

Dilynwn ornest bersonol Glenda wrth iddi brofi gwellhad a mentro i fywyd tu hwnt i’r ysbyty. Sut mae Glenda, ei theulu a’i ffrindiau yn ymdopi â realiti’r gwellhad? Oes goleuni ym mhen draw’r twnnel?

Dyma benllanw cyfres Anweledig sydd wedi ei ysbrydoli gan gofnodion meddygol Ysbyty Meddwl Dinbych.


CAST: Ffion Dafis
CYFARWYDDO: Sara Lloyd
AWDUR: Aled Jones Williams

Taith (Dyddiadau cyffredinol y daith)

19/02/2019
7:30pm
Pontio, Bangor
01248 382828
20/02/2019
12:30pm
Pontio, Bangor
01248 382828
21/02/2019
7.30pm
Pontio, Bangor
01248 382828
22/02/2018
7.30pm
Pontio, Bangor
01248 382828
05/03/2019
7.30pm
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
01970 623232
06/03/2019
7.30pm
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
01970 623232
07/03/2019
10am
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
01970 623232
08/03/2019
7.30pm
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
01970 623232
12/03/2019
10am
Sherman Theatr, Caerdydd
029 2064 6900
12/03/2019
7pm
Sherman Theatr, Caerdydd
029 2064 6900
13/03/2019
7pm
Sherman Theatr, Caerdydd
029 2064 6900
18/03/2019
7.30pm
Y Ffwrnes, Llanelli
0845 2263510
19/03/2019
7.30pm
Y Ffwrnes, Llanelli
0845 2263510
20/03/2019
7.30pm
Y Ffwrnes, Llanelli
0845 2263510
21/03/2019
10am
Y Ffwrnes, Llanelli
0845 2263510
26/03/2019
12.30pm
Stiwt, Rhosllanerchrugog
01978 841300
26/03/2019
7.30pm
Stiwt, Rhosllanerchrugog
01978 841300
27/03/2019
7.30pm
Stiwt, Rhosllanerchrugog
01978 841300

Map o Leoliadau’r Daith

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, UK

7:30pm

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, UK

12:30pm

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, UK

7.30pm

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, UK

7.30pm

Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, UK

7.30pm

Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, UK

7.30pm

Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, UK

10am

Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, UK

7.30pm

Sherman Theatre, Senghennydd Road, Cardiff, UK

10am

Sherman Theatre, Senghennydd Road, Cardiff, UK

7pm

Sherman Theatre, Senghennydd Road, Cardiff, UK

7pm

Ffwrnes, Park Street, Llanelli, UK

7.30pm

Ffwrnes, Park Street, Llanelli, UK

7.30pm

Ffwrnes, Park Street, Llanelli, UK

7.30pm

Ffwrnes, Park Street, Llanelli, UK

10am

Stiwt Theatre, Broad Street, Rhosllanerchrugog, Wrexham, UK

12.30pm

Stiwt Theatre, Broad Street, Rhosllanerchrugog, Wrexham, UK

7.30pm

Stiwt Theatre, Broad Street, Rhosllanerchrugog, Wrexham, UK

7.30pm

Adolygiadau

Uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol Dinbych.

Lowri Haf Cooke, adolygydd theatr.

…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.

Elinor Gwynn yn trafod rhan cyntaf Anweledig ar raglen Dewi Llwyd, BBC Radio Cymru (13/07/14).

Galeri

Rhaglun

LINELL-AMSER ANWELEDIG

2012
Ionawr: Comisiynu Aled Jones-Williams i sgwennu Act I.

2013
Awst: Perfformio monolog Act I yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych.

2014
Gorffennaf: Taith cenedlaethol Act I.

2015
Ionawr: Comisiynu Aled Jones-Williams i sgwennu rhan Act 2.

2016
Medi: Cyfnod datblygu Act 2.
Hydref: Darlleniad peilot Act 2.

2018
Awst: Dehongliad newydd o Anweledig: Act 1 yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd .

2019
Gwanwyn: Taith genedlaethol Anweledig: Act 1 a 2.