ANWELEDIG: Y DRIOLEG


Trioleg gafaelgar Aled Jones Williams am brofiad dynes yn wynebu iselder dwys.

Mae trioleg gignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), gwraig sy’n dioddef o iselder difrifol.

Frân Wen sydd wedi ymateb i gais gan ddoctoriaid seiciatryddol ym Mangor i gael golwg ar rai o gofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych — a hynny er mwyn creu gwaith creadigol newydd.

Dyma nhw’n meddwl yn syth am Aled Jones Williams fel un â’r gallu a’r sensitifrwydd — ac yn wir y profiad hefyd — i greu drama bwerus o ffeithiau meddygol moel.

Wedi ei gyfarwyddo gan Iola Ynyr, drama gyfan mewn tair rhan yw’r nod (teithio 2018) a fydd yn rhoi llais a llwyfan i salwch sydd yn rhy aml yn cael ei guddio a’i gadw o’r golwg.


LINELL-AMSER Y DRIOLEG

2012

Ionawr: Comisiynu Aled Jones-Williams i sgwennu rhan I

2013

Awst: Perfformio monolog rhan I yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych

2014

Gorffennaf: Taith cenedlaethol rhan I

2015

Ionawr: Comisiynu Aled Jones-Williams i sgwennu rhan II a III

2016

Medi: Cyfnod datblygu rhan II a III

Adolygiadau

Uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol Dinbych.

Lowri Haf Cooke, adolygydd theatr.

…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.

Elinor Gwynn yn trafod rhan cyntaf Anweledig ar raglen Dewi Llwyd, BBC Radio Cymru (13/07/14).

Galeri

Rhaglun