ANWELEDIG: Act 1 a 2


Drama gafaelgar Aled Jones Williams am brofiad dynes yn wynebu iselder dwys.

Mae stori gignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), gwraig sy’n dioddef o iselder difrifol.

Frân Wen sydd wedi ymateb i gais gan ddoctoriaid seiciatryddol ym Mangor i gael golwg ar rai o gofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych — a hynny er mwyn creu gwaith creadigol newydd.

Dyma nhw’n meddwl yn syth am Aled Jones Williams fel un â’r gallu a’r sensitifrwydd — ac yn wir y profiad hefyd — i greu drama bwerus o ffeithiau meddygol moel.

Wedi ei gyfarwyddo gan Iola Ynyr, drama gyfan mewn dwy ran yw’r nod (teithio 2019) a fydd yn rhoi llais a llwyfan i salwch sydd yn rhy aml yn cael ei guddio a’i gadw o’r golwg.


LINELL-AMSER ANWELEDIG

2012

Ionawr: Comisiynu Aled Jones-Williams i sgwennu rhan I

2013

Awst: Perfformio monolog act I yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych

2014

Gorffennaf: Taith cenedlaethol act I

2015

Ionawr: Comisiynu Aled Jones-Williams i sgwennu rhan act 2.

2016

Medi: Cyfnod datblygu act 2.

2016

Medi: Darlleniad peilot act 2 .

2018

Awst: Ail-gyflwyno act 1 yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd .

2019

Gwanwyn: Taith genedlaethol Anweledig: Act 1 a 2.

Adolygiadau

Uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol Dinbych.

Lowri Haf Cooke, adolygydd theatr.

…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.

Elinor Gwynn yn trafod rhan cyntaf Anweledig ar raglen Dewi Llwyd, BBC Radio Cymru (13/07/14).

Galeri

Rhaglun