http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

#2020 / Tach 2019


£2020 i greu digwyddiad creadigol

#2020

Oes gynnoch chi syniad am ddigwyddiad creadigol ond heb yr amser, y gefnogaeth a’r cyllid i’w wireddu?

Dyma gyfle i’r rheiny rhwng 16 – 25 oed i bitsio am gyllideb a chefnogaeth i ddod â’ch syniad yn fyw.

Breuddwydiwch, mentrwch ac ewch amdani!

Pa fath o ddigwyddiadau?

Mae hwn yn hollol fyny i chi, yr artistiaid.

Gall fod yn theatr, arddangosfa, eitem ar-lein, unrhywbeth! Gallwch ymgeisio fel unigolyn, fel pâr neu fel grŵp.

Beth wedyn?

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i bitsio eu syniad i banel proffesiynol o arbenigwyr ar ddydd Sadwrn, 11 Ionawr 2020 yn M-SParc, parc gwyddoniaeth newydd ar Ynys Môn. Bydd y rheini sy’n cael ei dewis ar gyfer y rhestr fer yn cael cyfle i fynychu sesiwn gan Syniadau Mawr Cymru i’w helpu i baratoi ar gyfer y broses bitsio .

Bydd y panel yn dethol un syniad i dderbyn £2020 i wireddu a rheoli eu digwyddiad gyda chefnogaeth Frân Wen a Syniadau Mawr Cymru.

Dyddiad Cau Ceisiadau: 1 Tachwedd 2019

Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn #2020 anfon neges e-bost at mari@franwen.com, gan nodi’n fras beth yw’r syniad.

Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Syniadau Mawr Cymru, y cynllun sy’n cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau busnes a mentergarwch.

#2018

Eleni yw’r ail dro i ni gynnal y prosiect pitsio creadigol yma. Ym mis Hydref 2018 cawsom 8 cyflwyniad creadigol gwych (gweler yr oriel a’r fideo isod) gan bobl ifanc roedd yn amrywio o arddangosfa ffotograffiaeth ryngweithiol i ŵyl gelf Gymraeg-Gaeleg undydd.

Y digwyddiad llwyddiannus oedd prosiect dawnsio cyfoes a cherddoriaeth Gymraeg gan Elan Elidyr o Aberystwyth.

Rhaglun

Proses Pitsio

  • Gallwch ymgeisio fel unigolyn neu fel grwp o unigolion.
  • Cylfe i fynychu sesiwn Sut i Bitsio gan Syniadau Mawr Cymru ar ddydd Sadwrn, 16 Tachwedd 2019.
  • Byddwch yn cael eich gwahodd i bitsio eich syniad i banel proffesiynol yn M-SParc, parc gwyddoniaeth newydd ar Ynys Môn, ar ddydd Sadwrn 11eg o Ionawr 2020.
  • Clustnodir 20 munud ar gyfer eich pitsh – gall fod ar unrhyw ffurf ond mae’n rhaid creu argraff!
  • Bydd y panel yn dethol un syniad i dderbyn cyllideb o £2020 a chefnogaeth ymarferol gan Frân Wen.
  • Bydd rhaid i’r digwyddiad gymryd lle cyn Mawrth 2020.