#2018


£2018 i greu digwyddiad creadigol

#2018

Oes gynnoch chi syniad am ddigwyddiad creadigol ond heb yr amser, y gefnogaeth a’r cyllid i’w wireddu?

Dyma gyfle i’r rheiny rhwng 16 – 25 oed i bitsio am gyllideb a chefnogaeth i ddod â’ch syniad yn fyw.

Breuddwydiwch, mentrwch ac ewch amdani!

Pa fath o ddigwyddiadau?

Mae hwn yn hollol fyny i chi, yr artistiaid.

Gall fod yn theatr, arddangosfa, eitem ar-lein, unrhywbeth! Gallwch ymgeisio fel unigolyn, fel pâr neu fel grŵp.

Beth wedyn?

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i bitsio eu syniad i banel proffesiynol o arbenigwyr ar ddydd Sadwrn, 6 Hydref yn M-SParc, parc gwyddoniaeth newydd ar Ynys Môn.

Bydd y panel yn dethol un syniad i dderbyn £2018 i wireddu a rheoli eu digwyddiad gyda chefnogaeth Frân Wen.

Dyddiad Cau Ceisiadau: 30 Medi 2018

Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn #2018 anfon neges e-bost at elgan@franwen.com, gan nodi’n fras beth yw’r syniad.

Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Syniadau Mawr Cymru, y cynllun sy’n cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau busnes a mentergarwch.

Rhaglun

Y panel

Seiriol Davies
Perfformiwr, ‘sgwennwr a gwneuthurwr theatr – ‘How To Win Against History’

Lisa Angharad
Cyflwynydd, perfformiwr a chanwr – ‘Sorela’ & ‘Cabarela’

Gwyn Eiddior
Dylunydd / cynllunydd theatr, teledu a ffilm

Ceri Charles
Cyngor Celfyddydau Cymru

Pryderi ap Rhisiart
Prif Weithredwr M-SParc

Mari Morgan
Mentor Cyfranogi Frân Wen

Elgan Rhys
Artist Cyswllt Frân Wen

Proses Pitsio

  • Gallwch ymgeisio fel unigolyn neu fel grwp o unigolion.
  • Byddwch yn cael eich gwahodd i bitsio eich syniad i banel proffesiynol yn M-SParc, parc gwyddoniaeth newydd ar Ynys Môn, ar ddydd Sadwrn 6ed o Hydref.
  • Clustnodir 20 munud ar gyfer eich pitsh – gall fod ar unrhyw ffurf ond mae’n rhaid creu argraff!
  • Bydd y panel yn dethol un syniad i dderbyn cyllideb o £2018 a chefnogaeth ymarferol gan Frân Wen.
  • Bydd rhaid i’r digwyddiad gymryd lle cyn Mawrth 2019.