Gwyn dy Fyd – Cystadleuaeth Gelf


Beth wyt ti’n ei wneud dros y penwythnos?

Eisiau ennill tocyn i ti a dau ffrind weld cynhyrchiad ‘Gwyn dy Fyd’ Chwefror 13 / 14 yn Hendre Hall, Tal y bont?

'colour picture' Doug88888 Flikr

‘colour picture’ Doug88888 Flikr

Am gyfle i ennill, gyrra lun,  ffotograff, brawddeg neu bennill (ar thema lliw) i malan@franwen.com erbyn 8 Chwefror.

Does dim rhaid i ti fod yn artist – jest bydd yn greadigol!