http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

Ein Stori


Mae Cwmni’r Frân Wen yn gwmni cyfyngedig drwy warant (rhif 03079992) ac yn elusen gofrestredig (rhif 1060546). Cafodd y cwmni ei sefydlu yn 1984 a chyrhaeddodd carreg filltir nodweddiadol yn ei hanes yn 2014 wrth ddathlu 30 mlynedd o ysbrydoli, herio a chyffroi plant a phobl ifanc.

Wedi ei leoli ym Mhorthaethwy, Ynys Môn, mae’r cwmni yn cyflwyno gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf, a hynny mewn ysgolion, theatrau, canolfannau cymunedol a lleoliadau llai cyfarwydd fel traethau, siopau a chlybiau nos ar draws Gogledd Orllewin Cymru a thu hwnt.

Cyflogir 4 aelod o staff parhaol a 3 aelod o staff ar gytundebau penodol. Yn ystod 2016-2017 cytundebwyd 151 o artistiaid ar gytundebau tymor byr a llawrydd. Mae’r cwmni yn ogystal yn darparu cynllun hyfforddiant ar gyfer meithrin a datblygu sgiliau pobl ifanc sy’n deisyfu gyrfa yn y diwydiannau creadigol.

Mae’r cwmni yn chwarae rôl allweddol yn ffyniant y celfyddydau a diwylliant, amcanion addysg greadigol a thwf economaidd yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.