#DyddMiwsigCymru


Dydd Miwsig Cymru Fran Wen

Mae Frân Wen yn dathlu #DyddMiwsigCymru heddiw gyda ‘playlist’ arbennig o ganeuon:

Dydd ar ol Dydd gan Big Leaves
Braint cael Rhodri Sion a Osian Gwynedd yn gweithio gyda ni ar y cynhyrchiad Saer y Sêr – felly pa well gân ‘na Dydd ar ol Dydd gan Big Leaves. Mae hon yn haeddu’r hashnod #tiwn:

Undegpedwar gan Y Niwl
Cyfansoddwr cerddoriaeth sioe Dilyn Fi, ein sioe diweddaraf, yw Gruff Ab Arwel – mae Gruff yn aelod o’r band Y Niwl. Dyma ‘da chi’n galw cân:

Bodoli’n Ddistaw gan Candelas
Gig Sbectol. Caernarfon. Gorffennaf 2015. Digwyddiad byw bythgofiadwy (sydd wedi ei enwebu yng Ngwobrau Selar 2016 gyda llaw). Candelas ar y llwyfan.  Neuadd y Farchnad llawn dop. Perfformio hon. Da!

Meibion y Fflam gan Sobin a’r Smeiliaid
Cafodd Bryn Fôn ei enwebu am Actor Gorau yn y Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru 2016 am ei berfformiad yn Drych eleni – ac mae o’n dipyn o ffefryn yma yn y swyddfa gan Olwen:

Celwydd Gola Ydi Cariad gan Cowbois Rhos Botwnnog
Roedd Branwen Williams yn un o’r 8 artist ym mhrosiect Fi Di Fi – mae Branwen yn aelod o Cowbois Rhos Botwnnog. Mae Cowbois Rhos Botwnnog yn rili dda. Mae’r gan Celwydd Gola Ydi Cariad yn rili dda:

Mwynhewch gweddill #DyddMiwsigCymru