Drych yn paratoi i deithio


Drych.News

Mae ein drama newydd gan un o ddramodwyr mwyaf cyffrous Cymru yn mynd ar daith o gwmpas y wlad yr Hydref yma.

Yr actorion Bryn Fôn a Gwenno Hodgkins fydd yn perfformio yn Drych, cynhyrchiad cyntaf Llyr Titus sydd yn seiliedig ar ddau gymeriad sy’n sgwrsio’n ddiwyd am ryfeddodau a chymhlethdodau bywyd.

Y ni’n sy’n cyflwyno’r ddrama Gymraeg rymus newydd yma fydd i’w gweld ar lwyfannau theatrau led led Cymru.

Yn ôl y cyfarwyddwr Ffion Haf, mae Drych yn gofyn cwestiynau tywyllaf am fodolaeth dyn: “Drwy Drych cawn adlewyrchiad o daith dau sy’n ysu i ddeall mwy am eu bodolaeth drwy drafod y dwys a’r doniol, y materol a’r ysbrydol.”

Mae’r criw wedi bod yn brysur ymarfer yn stiwdio Frân Wen ers cychwyn mis Awst:

Daeth Llyr, 22 oed o Sarn ger Pwllheli, i gyswllt a Chwmni’r Frân Wen drwy gynllun ysgrifennu newydd i bobl ifanc sy’n cael ei redeg yn flynyddol gan y cwmni.

“Bu Llyr yn gweithio gydag Aled Jones-Williams fel rhan o gynllun Sgript i Lwyfan sy’n adnabod a mentora dramodwyr ifanc. Roedd yr ymateb i ddarlleniad cyhoeddus o waith Llyr yn syfrdanol – wedi’u swyno ac wedi ymgolli yn y stori, gadawodd y gynulleidfa eisiau clywed mwy gan y dramodydd naturiol dawnus yma – roeddent methu credu i ddramodwr ifanc lunio sgript a syniadau mor aeddfed,” meddai Ffion.

“Mae’n bwysig ein bod yn rhoi llwyfan i’r lleisiau ifanc newydd cyffrous yma oherwydd nhw yw dyfodol theatr.”

Meddai Llyr, sydd yn fyfyriwr MA ym Mhrifysgol Bangor: “Roedd cael gweithio gyda Aled Jones-Williams yn eithriadol, roedd o’n brofiad buddiol nid yn unig o ran gallu trafod syniadau hefo rhywun profiadol ond hefyd i gael amser ac anogaeth i fynd ati i ’sgwennu.”

Ychwanegodd Ffion: “Er na bwriad O Sgript i Lwyfan oedd cynnig datblygiad i’r awduron mwyaf addawol gyda’r posibilrwydd o lwyfannu cynhyrchiad gorffenedig yn y pen draw, roedd yr ymateb i waith Llyr mor bwerus roedd yn rhaid i ni lwyfannu ei waith yn syth!”

Mae noson agoriadol Drych yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli ar 15 Medi (7.30pm).

Am ragor o fanylion a thocynnau.