Dechrau dyfeisio Shabŵm


 

 

Shabwm_Transparent

Cynhyrchiad diweddaraf y Frân Wen yw Shabŵm.Yn y flwyddyn newydd, bydd Cwmni’r Frân Wen yn teithio’r cynhyrchiad. Bydd y perfformiad yn fenter arbrofol yn cyfuno gwyddoniaeth creu sain gyda chreadigrwydd cyfansoddi cerddoriaeth.

Dyma gynhyrchiad sydd yn cael ei ddatblygu ar y cyd gyda disgyblion a staff Ysgol Y Graig, Ysgol Llanfairpwll ac Ysgol Llaingoch mewn cydweithrediad gyda’r tîm creadigol. Bydd pob ysgol yn cael cyfle i ddilyn datblygiad y gwaith yn ystod y cyfnod dyfeisio. Mae’n addas ar gyfer plant 7 i 11 oed a bydd ar gael i’w pherfformio yn eich ysgol chi!

Tîm Creadigol

Iola Ynyr Cyfarwyddwraig Artistig, Cwmni’r Frân Wen

Owain Llyr Edwards Actor

Leisa Mererid Actor

Gruff ab Arwel Cyfansoddwr

Lois Prys Cynllunydd