Insight into development


Yr wythnos yma mae criw artistig ein sioe blant newydd Saer y Sêr (teithio tymor yr Hydref 2015) yn y stiwdio – ac mae Frân Wen yn cynnig cipolwg unigryw i mewn i’r broses o ddyfeisio cynhyrchiad.

Ar ddiwedd pob dydd, bydd fideo yn cael ei bostio i grynhoi datblygiadau artistig y diwrnod – o ymweld ag ysgolion, creu cymeriadau, datblygu llwyfan gweledol, sain a cherddoriaeth. Ewch ar Facebook a Twitter Frân Wen i gael y diweddariadau dyddiol.

Dyma gipolwg o’r diwrnodau cynta’ i ddechrau:


 

DIWRNOD 1 

DIWRNOD 2