Cynllun Gweld o’r Newydd


Dyma rai lluniau o gynllun Gweld o’r Newydd gyda Leisa Mererid yn Ysgol Llanrug – cyfle i blant fwynhau gweithdai masgiau Larval, cynllunio masgiau a pherfformio mewn dangosiad.

Gweld o’r Newydd project with Leisa Mererid in Llanrug Primary School – Children enjoy Larval mask workshops, design their own masks and perform. DSC00006 DSC00007 DSC00009 DSC00010 DSC00010 DSC00013 DSC00014