Theatr i blant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli...

Facebook Twitter Flickr YouTube

 


Brain

Croeso i'n gwefan!

Mae Cwmni'r Frân Wen yn cynhyrchu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd.

Yma cewch wybodaeth am ein cynyrchiadau, prosiectau cymunedol a chyfranogol, adnoddau a'r cwbl sydd angen ei wybod am Gwmni'r Frân Wen.

Gwerthfawrogwn unrhyw sylwadau am ein gwefan!

Ymlaen ar hyn o bryd...

Cwmni'r Frân Wen yn cyflwyno cynhyrchiad Catherine Wheels o White a grewyd gan Andy Manley.
Cynllun gwreiddiol gan Shona Reppe, Sain gan Danny Krass, Cynllun Goleuo gan Craig Fleming a'r Cyfarwyddo gwreiddiol gan Gill Robertson.
Dewch am dro i fyd  gwyn Titrwm a Tatrwm. Byd natur prydferth lle mae lle i bopeth a phopeth yn ei le. Ond, beth fydd yn digwydd pan fydd lliw yn ymddangos am y tro cyntaf? Coch ... melyn .... ac yna glas ...

Actorion  - Bryn Fôn a Rhodri Sion
Cyfarwyddwr - Iola YnyrRhestr Taith Genedlaethol GWYN
 
30/05/14       
Neuadd Buddug, Y Bala                                       
6pm
 
02/06/14       
Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth                     
6pm

03/06/14       
Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth                     
10.30am & 1.30pm
 
05/06/14       
Theatr Y Ffwrnes, Llanelli                                     
10.30am & 1.30pm
 
07/06/14       
Theatr Genedlaethol, Caerfyrddin                          
11.00am & 2.00pm
 
10/06/14       
Gartholwg, Pontypridd                                          
10.30am& 1.30pm
 
11/06/14       
Sefydliad y Glowyr Coed Duon                                
1.30pm & 6.30pm
 
13/06/14       
Canolfan Mileniwn Cymru, Caerdydd                      
10.30am & 1.30pm

14/06/14       
Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd                      
10.30am & 1.30pm
 
16/06/14       
Theatr y Grand, Abertawe                                      
6.00pm

17/06/14       
Theatr y Grand, Abertawe                                    
10.30am & 1.30pm
 
19/06/14       
Theatr Felinfach, Llanfihangel Ystrad                    
11.00am & 1.00pm

20/06/14       
Theatr Felinfach, Llanfihangel Ystrad                    
11.00am & 1.00pm

21/06/14       
Theatr Felinfach, Llanfihangel Ystrad                    
11.00am
 
25/06/14       
Neuadd Dwyfor, Pwllheli                                       
10.30am & 1.30pm

26/06/14       
Neuadd Dwyfor, Pwllheli                                       
10.30am & 1.30pm

27/06/14       
Neuadd Dwyfor, Pwllheli                                       
10.30am
 
28/06/14       
Theatr Seilo, Caernarfon                                      
11.00am & 2.00pm

30/06/14       
Theatr Seilo, Caernarfon                                      
10.30am & 1.30pm
 
01/07/14       
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug                                  
4.30pm

02/07/14       
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug                                  
10.00am & 1.30pm

03/07/14       
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug                                  
10.00am
 

BOCSYS gan BRAIN

Dy Gêm di. Ein Sioe ni. 

Tyrd i ddarganfod mwy amdanat ti dy hun yn gêm beilot theatrig interactif cyntaf Bangor! Fyddi di'n un o'r enillwyr? Dyma gyfle cyffrous i fynd ar daith bersonol unigryw. Ond, efallai na fydd popeth fel mae'n ymddangos i ddechrau. Dyma theatr 'pop-up' grymus gan bobl ifanc BRAIN. 

Perfformiadau yn Frân Wen, Yr Hen Ysgol Gynradd, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5HS (28.02.2014) am 1pm / 3pm / 5pm a 7pm

Tocynnau ar gael ar-lein http://www.wegottickets.com/FRANWEN

Cwpwrdd Diladd gan Iola Ynyr (yn teithio 12 Chwefror i 4 Ebrill)

Sioe cyd-ddyfeisio i sbarduno creadigrwydd yr ifanc.

Cynhyrchiad theatrig creadigol sydd wedi ei ddatblygu ar y cyd gyda Ysgol Gynradd Morfa Nefyn a Ysgol Abercaseg Bethesda.

Perfformiadau mewn 49 ysgol yng Ngogledd Gorllewin Cymru.

TOCYNNAU: Taith wedi gwerth allan.

.................................................................................................................................................................................................................................

  

Bys ar y Pyls...

I wybod y diweddaraf am Gwmni'r Frân Wen cofrestrwch yma!
Mae Cwmni'r Frân Wen yn cydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda chwmnïau ac unigolion eraill.

 

 

Gwynedd Council Unknown Council Anglesey Council Conwy Council ITC CLYWED