Theatr i blant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli...

Facebook Twitter Flickr YouTube

 


Brain

Croeso i'n gwefan!

Mae Cwmni'r Frân Wen yn cynhyrchu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd.

Yma cewch wybodaeth am ein cynyrchiadau, prosiectau cymunedol a chyfranogol, adnoddau a'r cwbl sydd angen ei wybod am Gwmni'r Frân Wen.

Gwerthfawrogwn unrhyw sylwadau am ein gwefan!

Ymlaen ar hyn o bryd...

Shabwm

https://shabwm.wordpress.com/


Cynhyrchiad diweddaraf Frân Wen yw Shabŵm. Menter arbrofol yw’r perfformiad sy’n cyfuno gwyddoniaeth creu sain gyda chreadigrwydd cyfansoddi cerddoriaeth.

Dyma gynhyrchiad sydd yn cael ei ddatblygu ar y cyd gyda disgyblion a staff Ysgol Y Graig, Ysgol Llanfairpwll ac Ysgol Llaingoch mewn cydweithrediad gyda’r tîm creadigol. Bydd pob ysgol yn cael cyfle i ddilyn datblygiad y gwaith yn ystod y cyfnod dyfeisio. Mae’n addas ar gyfer plant 7 i 11 oed.GWYN
www.sioegwyn.com
30 Mai - 03 Gorffennaf

Cynhyrchiad Catherine Wheels o White a grewyd gan Andy Manley.

Dewch am dro i fyd  gwyn Titrwm a Tatrwm. Byd natur prydferth lle mae lle i bopeth a phopeth yn ei le. Ond, beth fydd yn digwydd pan fydd lliw yn ymddangos am y tro cyntaf?

Actorion  - Bryn Fôn a Rhodri Sion
Cyfarwyddwr - Iola Ynyr

Am fanylion ticedi ac ati: www.sioegwyn.com


 

Ymlaen nesa'...


ANWELEDIG
www.anweledig.com
10 - 25 Gorffennaf

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ‘Anweledig’ yn y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych llynedd, mae’r cwmni wedi derbyn nawdd ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau i deithio’n genedlaethol mis Gorffennaf eleni.

Monolog bwerus Aled Jones Williams am brofiad dynes ganol oed yn wynebu iselder dwys yw ‘Anweledig’. Mae anallu y bobl o’i chwmpas i ddeall y salwch yn ategu at wewyr meddwl Glenda.

Dyma berfformiad cignoeth a dirdynnol gan Ffion Dafis ond er gwaethaf erchylldra sefyllfa Glenda mae yma ddogn hael o hiwmor ffraeth Aled Jones Williams.

Disgrifiodd yr adolygydd theatr, Lowri Haf Cooke, y perfformiad fel uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol Dinbych.”

Manylion y daith a ticedi: www.anweledig.com

Bys ar y Pyls...

I wybod y diweddaraf am Gwmni'r Frân Wen cofrestrwch yma!
Mae Cwmni'r Frân Wen yn cydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda chwmnïau ac unigolion eraill.

 

 

Gwynedd Council Unknown Council Anglesey Council Conwy Council ITC CLYWED