Cyfleon


**SWYDD**
MENTOR ARLOESEDD CREADIGOL
£22k – £28k

Dyddiad cau: 12.00, Dydd Llun, 24 Ebrill 2017

SwyddogCyf3

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, deinamig ac ysbrydoledig i ymuno â thîm Frân Wen yn ystod cyfnod mwyaf cyffrous yn ei hanes.

Dyma gyfle i wneud cyfraniad gwerthfawr wrth gynllunio a gweithredu rhaglen gyfranogol ffyniannus i bobl ifanc.

Bydd y Mentor Arloesedd Creadigol yn ysbrydoli pobl ifanc gan eu cymell i gredu bod unrhywbeth yn bosib drwy fod yn greadigol.

“Mae’r swydd hon yn elfennol i lwyddiant Frân Wen wrth iddynt gynnwys pobl ifanc yn eu gwaith. Heb y mentor, ni fyddem yn ymwneud hanner cymaint â theatr, nac mor ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd o’n cwmpas yn y byd.

“Dyna pam mae’n hanfodol fod y mentor yn gallu ffurfio perthynas gyfeillgar, agos gyda ni’r bobl ifanc, yn gallu ein hannog i ddarganfod yr hyn rydym am ei ddweud a’n cyffroi dros y cyfrwng creadigol o fynegi hynny”

“Rhaid i’r ymgeisydd fod yn ffrind, athro ac ysgogwr i ni bobl ifanc felly bu i ni ddewis enwi’r swydd yn “mentor” gan dyna’n union rydym ei angen, mentor.”

Panel Pobl Ifanc Frân Wen

PECYN SWYDD: Lawrlwytho pecyn swydd (PDF)
FFURFLEN GAIS: Lawrlwytho ffurflen gais (Word)
EBOST: nia@franwen.com
FFÔN: 01248 715048


Syniad?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o theatr yna mae croeso i chi alw mewn am sgwrs anffurfiol neu anfonwch eich CV at sylw Iola Ynyr, Cyfarwyddwr Artistig y cwmni iola@franwen.com neu Nia Jones, Rheolwr Gweithredu nia@franwen.com.

Mae’r drws wastad yn agored a rydym yn fwy na pharod i roi clust i syniadau newydd!

Profiad gwaith

Mae datblygu, hyfforddi a chynnig profiadau gwaith i bobl ifanc yn rhan allweddol o weledigaeth y cwmni. Gallwn gynnig profiad gwaith mewn ystod o feysydd penodol o berfformio i farchnata i gynhyrchu! Ewch amdani a chysylltwch ag olwen@franwen.com am ragor o wybodaeth.

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn aelodau allweddol o dîm Frân Wen ac yn unigolion gweithgar sy’n rhannu’r un brwdfrydedd ac angerdd am theatr i blant a phobl ifanc. Cysylltwch â post@franwen.com i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r tîm!