Cyfleon


Cyfranogi

Sgript i Lwyfan

Cyfle arbennig i sgwennwyr a chyfarwyddwyr ifanc.

Yn ei bumed flwyddyn, mae cynllun Sgript i Lwyfan yn ysbrydoli a datblygu syniadau a sgiliau sgwennwyr a chyfarwyddwyr ifanc.

Dyddiad cau: 26 Hydref 2018

Syniad?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o theatr yna mae croeso i chi alw mewn am sgwrs anffurfiol neu anfonwch eich CV at sylw Iola Ynyr, Cyfarwyddwr Artistig y cwmni iola@franwen.com neu Nia Jones, Rheolwr Gweithredu nia@franwen.com.

Mae’r drws wastad yn agored a rydym yn fwy na pharod i roi clust i syniadau newydd!

Profiad gwaith

Mae datblygu, hyfforddi a chynnig profiadau gwaith i bobl ifanc yn rhan allweddol o weledigaeth y cwmni. Gallwn gynnig profiad gwaith mewn ystod o feysydd penodol o berfformio i farchnata i gynhyrchu! Ewch amdani a chysylltwch ag olwen@franwen.com am ragor o wybodaeth.

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn aelodau allweddol o dîm Frân Wen ac yn unigolion gweithgar sy’n rhannu’r un brwdfrydedd ac angerdd am theatr i blant a phobl ifanc. Cysylltwch â post@franwen.com i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r tîm!