Cyfle i dendro


Nyth Drawing Fran Wen

Tîm Ymgynghorol Busnes

Mae Frân Wen yn awyddus i benodi ymgynghorydd neu dîm o ymgynghorwyr gyda phrofiad helaeth o gynllunio busnes o fewn sector y celfyddydau, a datblygiadau cyfalaf yn benodol, i gydweithio â nhw i ddatblygu eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Yn dilyn cwblhau Astudiaeth Dichonolrwydd llwyddiannus, mae Frân Wen yn awyddus i ddatblygu model busnes sydd yn ymgorffori ei ddatblygiad cyfalaf arfaethedig ‘Nyth’.

Croesewir ceisiadau erbyn 8 Tachwedd 2017 a dylid eu cyflwyno drwy’r porth Gwerthwch i Gymru. Ceir rhagor o wybodaeth drwy ddilyn y ddolen isod:

http://bit.ly/ymgynghorifranwen

Y ffi ar gyfer y gwaith yw £30,000 ag eithr TAW.

Cynhelir cyfweliadau ar 16 Tachwedd 2017.