Cwpwrdd Dillad – Wythnos cynta’ ymarferion


Dyma i chi flas o’r hyn sy’n digwydd yn stiwdio Cwmni’r Frân Wen yn ystod wythnos cynta’ llawn o ymarferion Cwpwrdd Dillad.

Mae’r cynhyrchiad, sy’n cychwyn teithio Gogledd Orllewin Cymru ym mis Chwefror, ar gyfer plant ysgolion cynradd (blwyddyn 1 a 2).

Luned Rhys Parri

Yr artist adnabyddys Luned Rhys Parri yw prif dylunudd cynhyrchiad Cwmni’r Frân Wen.

Cwpwrdd Dillad

A dyma’r cwpwrdd fydd yn chwarae rôl fawr yn y sioe.

IMG_4441

Yr actorion Leisa Mererid a Iwan Charles gyda’r scriptwraig Iola Ynyr.

IMG_4442 IMG_4452 IMG_4432