Creadigrwydd?


Beth yw creadigrwydd a sut allwn ni fanteisio arno ar lawr y dosbarth?

Creadigrwydd?

Mae Edau, y rhwydwaith celfyddydau ac addysg yng Ngogledd Cymru, gyda chefnogaeth Frân Wen, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i athrawon cynradd Gogledd Cymru’r mis Mawrth yma.

Bydd cyfraniad o £100 ar gael i’r ysgolion er mwyn helpu gyda chostau llanw.

Bwriad y gweithgareddau AM DDIM yw deffro’r dychymyg, meithrin hyder ac i ddathlu creadigrwydd.

LLEOLIADAU
21 Mawrth – Plas Heli, Pwllheli
22 Mawrth – Neaudd y Dref, Llangefni
23 Mawrth – Theatr Clwyd, Wyddgrug

9.30am – 3.15pm gyda chinio.

Diddordeb? Ebostiwch mari@edau.cymru