Cymryd rhan yn Sbri 3


insta-cofrestru

Diddordeb bod yn rhan o Sbri 3?

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Sbri! a Sbri 2! dyma’ch cyfle i gymryd rhan ym mhennod olaf y sioe gerdd Sbri!

Yn dilyn cyfres o ymarferion bydd Sbri 3! yn cael ei pherfformio yn Galeri, Caernarfon ar y 19eg a’r 20fed o Ragfyr.

Cyfle gwych i gael hwyl, cymdeithasu, hyfforddiant canu, actio a dawnsio a chael profiad bythgofiadwy o fod yn rhan o sioe gerdd arbennig!

Agored i bobl ifanc o flwyddyn 8 i fyny at 25 oed.

* Cynhelir ymarferion wythnosol bob nos Lun (6pm – 8pm) yng Nghaernarfon o 3ydd Hydref ymlaen.

Ffi: £50

Llenwch y ffurflen syml yma i fynegi eich diddordeb.

Powered by 123ContactForm | Report abuse