Cefnogaeth i Lwybrau Llachar diolch i Plant Mewn Angen


Llwybrau Llachar

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod BBC Plant Mewn Angen wedi dyfarnu grant i ni ddatblygu tô newydd o artistiaid ifanc a chyffrous gydag anghenion dysgu / corfforol.

Bydd y cynllun newydd Llwybrau Llachar yn derbyn £30,000 dros 3 mlynedd.

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn yr wythnosau nesaf.