Cast ifanc yn ail-ddehongli amser


Cynhyrchiad theatr newydd wedi’i greu a’i berfformio gan gast o 30 o bobl ifanc yn archwilio sut mae trefn a chyfathrebu wedi newid ers y cyfnod hunan-ynysu yng Nghymru.

**YN FYW, 7pm NOS WENER 19 MEHEFIN**

Bydd y perfformiad yn fyw ar y fideo isod am 7pm:

Yng nghysgod covid-19, mae 120960 wedi’i ddatblygu gan bobl ifanc gan ddefnyddio eu lleisiau i ddatgelu sut mae’r argyfwng wedi effeithio ar eu bywydau, yn enwedig yr angen i gysylltu ag eraill a darganfod ffyrdd newydd o wneud hynny.

“Oherwydd bod y cast wedi datblygu’r cynhyrchiad yn ystod y cyfnod yma, rydym wedi bod yn dyst i’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau, yr ymostyngol a’r rhwystredigaeth o hunan-ynysu,” meddai Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen.

“Roedd ein ymarfer cyntaf yn union 120960 munud ar ôl cadarnhau’r achos cyntaf yn Wuhan, a bydd y cynhyrchiad yn cael ei berfformio union 120960 munud o’r pwynt hwnnw. Mae’n gipolwg go iawn ar sut mae amser wedi effeithio ar bob un ohonom yn ystod y cyfnod rhyfeddol yma yn ein bywydau,” ychwanegodd Gethin.

“Mae’r hunan-ynysu diweddar wedi ailddiffinio ystyr amser i bawb – mae ein bywydau wedi’u hadeiladu o amgylch strwythur a threfn ac mae chwalu hynny wedi gwneud i ni gwestiynu ein perthynas ag amser.”

Bydd y perfformiad yn cael ei ffrydio’n fyw ar sianel YouTube Frân Wen a’r app AM ar Fehefin 19 am 7pm.

Lluniau ymarferion gan Kristina Banholzer.

Un aelod o’r cast yw Owain Sion, 15 o Lanfairpwll: “Mewn byd ble mae pobl yn sydyn iawn i basio barn ar ein cenhedlaeth ni – mae’n amser i chi glywed ein hochr ni o’r ddadl.”

“Mae 120960 yn fewnwelediad gonest i brofiadau pobl ifanc Cymru yn ystod yr argyfwng Covid-19 – ar lefel bersonol ac fel cenhedlaeth. Rydym eisiau dangos yr ochrau digri a gwirion o’r cyfnod yma – golygfeydd y bydd pawb yn gyfarwydd â nhw.

“Byddem hefyd yn troedio’r teimladau nad ydym yn gyfarwydd â nhw, y pethau sydd yn ein cael ni i lawr yn ystod lockdown. Gyda’r ddau begwn yma’n cwrdd, gall y gynulleidfa ddisgwyl gwledd o emosiynau, meddyliau a… bîns?”

Dan arweiniad a chyfarwyddyd Gethin Evans, mae’r Cwmni Ifanc hefyd yn cydweithio gyda’r artistiaid Mari Morgan, Hanna Jarman, Nico Dafydd, Hanna Lynn Hughes ac Endaf Roberts.

“Rydym yn cydweithio gyda’r Cwmni Ifanc i greu strwythur dramatig i 120906,” medda’r sgwennwr a dramtwrg Hanna Jarman.

“Ni’n ceisio eu hysbrydoli a’u hannog i fod yn fwy hyderus yn eu gwaith. O dan yr amgylchiadau rhyfedd ac anghyfarwydd hyn, mae’r gwaith maen nhw’n ei gynhyrchu yn wych – ac rydw i’n gyffrous iawn gweld ffrwyth eu llafur yn dod yn fyw ar y sgrin.”

Mae’r cynhyrchiad, sy’n gyfuniad o theatr byw a gosodiadau celf drwy fideo, yn cael ei gynhyrchu gan Gwmni Ifanc Frân Wen. Mae’r cwmni yn creu theatr amlddisgyblaethol sy’n dathlu’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn berson ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru heddiw.

Ychwanegodd Gethin: “Yn ein Cwmni Ifanc mae pawb, beth bynnag fo’u cefndir, yn cael eu derbyn a’u croesawu. Rydyn ni’n dangos i bobl ifanc bod eu llais yn wirioneddol bwysig.”

FRANWEN.COM/120960