Bwrdd


Mae ein cyfarwyddwyr yn rhoi o’u hamser yn wrifoddol er mwyn ein cefnogi i gyflawni ein gweledigaeth.

Cadeirydd
Trebor Roberts

Is Gadeirydd
Irfon Jones

Cyfarwyddwyr
Gareth Williams
Meirion Jones
Gwion Hallam
Ceinwen Lloyd Davies
Judith Humphreys
Beth Angell Roberts
Nici Beech