http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

Bwrdd


Mae ein cyfarwyddwyr yn rhoi o’u hamser yn wrifoddol er mwyn ein cefnogi i gyflawni ein gweledigaeth.

Cadeirydd
Irfon Jones

Is Gadeirydd
Gareth Williams

Cyfarwyddwyr
Trebor Roberts
Meirion Jones
Gwion Hallam
Ceinwen Lloyd Davies
Nia Haf
Owain Gethin Davies
Bethan Morris Jones
Gareth Wyn Jones
Gwion Morris Jones