BOCSYS – Barn Cynulleidfa


BOCSYS16Cyffrous! Mae perfformiad 1af BOCSYS wedi bod b’nawn heddiw … Dyma farn y gynulleidfa

“The play certainly got me thinking”
“Diddorol dros ben a gwreiddiol. Rydych wedi meddwl tu allan i’r BOCS! Roedd pob agwedd o’r p’nawn yn ddiddorol a mwynheais bopeth.”
“Diolch am wneud i rywun feddwl”

“Pob canmoliaeth i’r actorion ifanc a llawer o ddiolch i Cwmni Fran Wen am fod yn gymaint o gefnogaeth iddynt.”