Atgofion o SBRI?


Adolygiad Meinir Williams o’r sioe ieuenctid Sbri! a gynhaliwyd yn Galeri, Caernarfon, nos Wener a nos Sadwrn. Mae’r perfformiad olaf yn Galeri nos Lun, Mehefin 4:

“Cafwyd perfformiadau gwych gan y cast, yn arbennig yn y rhannau â hiwmor yn perthyn iddynt.

Roedd hi’n amlwg fod y gynulleidfa’n mwynhau’r perfformiad – cafwyd chwerthin iach, ac roedd rhai yn eu dagrau ambell dro oherwydd gallu rhai unigolion i gyfleu hiwmor. O’m blaen roedd dwy eneth wyth oed yn eistedd ar flaenau eu seddi yn chwerthin o waelod calon ar y rhan lle roedd Mr Cojar yn chwarae’r piano, a’r ddwy yn ei ddynwared yn taflu ei ben i’r awyr a siglo’i ben ôl am weddill y perfformiad.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl dîm cynhyrchu ar lwyddiant ysgubol, ond yn bennaf oll, diolch mawr i’r bobl ifanc am ddwyawr o bleser pur.”