Digwyddiad: Ar y Stryd


Screen Shot 2016-07-15 at 10.52.13

BAND PRESS LLAREGGUB
MR PHORMULA + PERFFORMIADAU THEATR BYW

DYDD MAWRTH
26 GORFFENNAF 2016
7:30PM
GLANFA’R TYWYSOG, PORTHAETHWY
£6

Stondinau bwyd a diod // Dillad a vinyls ‘vintage’ // Elusen Pobl i Bobl.

Dewch i ddathlu, gyfrannu, dawnsio, canu, sgrechian, bwyta, chwerthin, crio.

TICEDI

Ffôn
Ffoniwch 01248 715048 i archebu, mae ticedi yn brin!

Siopau
Awen Menai, Porthaethwy
Palas Print, Caernarfon

MAP
Map.PrincesPier