Anweledig yn estyn allan


Anweledig Ffion Dafis

Rydym wastad yn ymdrechu i wneud ein gwaith mor hygyrch i gynifer o bobl â phosib. Nid yw Anweledig yn eithriad.

Yn ogystal ag adnoddau addysgol ac adnoddau i ddysgwyr Cymraeg, am y tro cyntaf i ni fel cwmni, rydym yn cynnig perfformiadau dehongliad Iaith Arwyddion Prydain (BSL) byw ym mhob lleoliad.

Dyma enghraifft o’r hyn rydym yn ei gynnig:

Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Mae un perfformiad ym mhob lleoliad wedi ei ddehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain byw (BSL):

Pontio, Bangor: Nos Wener, 22 Chwefror, 7.30pm
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth: Nos Fercher, 6 Mawrth, 7.30pm
Theatr y Sherman, Caerdydd: Nos Fawrth, 12 Mawrth, 7pm
Theatr Ffwrnes, Llanelli: Nos Fawrth, 19 Mawrth, 7.30pm
Stiwt, Rhosllanerchgrugog: Nos Fawrth, 26 Mawrth, 7.30pm

Dysgwyr Cymraeg

  • Pecyn dysgwyr ar gael i’w lawrlwytho am ddim i ddysgwyr Cymraeg – yn cynnwys crynodeb o’r golygfeydd a geirfa.
  • Sgript yn cael ei chyhoeddi yn y rhaglen swyddogol (ar gael i’w brynu cyn y sioe).
  • Sgyrsiau anffurfiol arbennig i ddysgwyr.

Sgyrsiau cyn sioe:

Pontio, Bangor
22.02.2019
Sgwrs cyn sioe 6.30pm
Perfformiad 7.30pm

Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth
06.03.2019
Sgwrs cyn sioe 6.30pm
Perfformiad 7.30pm

Ffwrnes, Llanelli
19.03.2019
Sgwrs cyn sioe 6.30pm
Perfformiad 7.30pm

Stiwt, Rhosllanerchrugog
26.03.2019
Sgwrs cyn sioe 6.30pm
Perfformiad 7.30pm