http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

AMDANOM NI


Theatr i’r ifanc sy’n cyffroi, herio ac ysbrydoli.

Rydym yn gosod dyheadau plant a phobl ifanc wrth galon ein rhaglen o weithgareddau ac yn greiddiol i ddatblygiad strategol y cwmni.

Rydym yn grymuso creadigrwydd plant a phobl ifanc ac artistiaid trwy greu a chyflwyno theatr a chyfleon cyfranogi safonol sy’n gwthio ffiniau, yn flaengar a pherthnasol. Mae’r profiadau hyn yn arfogi ein ieuenctid gyda’r sgiliau a’r profiadau i ddatblygu’n ddinasyddion cyflawn ac uchelgeisiol sy’n cyfrannu’n gadarnhaol i’w cymunedau.

EIN BLAENORIAETHAU

Mae ein blaenoriaethau yn cynrychioli gwead ein cwmni. Mae pob blaenoriaeth yn cynnal, dylanwadu a herio’r llall mewn modd sy’n cryfhau a chyfiawnhau ein gweledigaeth:

CYNYRCHIADAU


Creu a chyflwyno theatr o’r safon uchaf sy’n cyffroi, herio ac ysbrydoli ein cynulleidfaoedd

CYMRYD RHAN / BRAIN


Ymgysylltu ac annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn cynlluniau cyfranogi cynhyrfus, uchelgeisiol a chynhwysol sy’n meithrin talentau newydd yn y diwydiannau creadigol.

YMCHWIL A DATBLYGU


Buddsoddi mewn ymchwil a datblygu a gweithredu fel ffwrnais greadigol i arbrofi, cymryd risg a bod yn flaengar.

DYSGU CREADIGOL


Ehangu dysg trwy greadigrwydd.

NYTH


Creu’r amgylchedd gorau posib er mwyn sicrhau ffyniant ein creadigrwydd


Mae cydraddoldeb, amrywiaeth, mynediad a chynhwysiant yn themâu sy’n atgyfnerthu ein blaenoriaethau.