2018


2018

#2018

Oes gynnoch chi syniad am ddigwyddiad creadigol ond heb yr amser, y gefnogaeth a’r cyllid i’w wireddu?

Dyma gyfle i’r rheiny rhwng 16 – 25 oed i bitsio am gyllideb a chefnogaeth i ddod â’ch syniad yn fyw.

Breuddwydiwch, mentrwch ac ewch amdani…

Pa fath o ddigwyddiadau?

Mae hwn yn hollol fyny i chi, yr artistiaid.

Gall fod yn theatr, arddangosfa, eitem ar-lein, unrhywbeth! Gallwch ymgeisio fel unigolyn, fel pâr neu fel grŵp…

Beth wedyn?

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i bitsio eu syniad i banel proffesiynol o arbenigwyr ym mis Hydref (dyddiad a lleoliad yw gadarnhau).

Bydd y panel yn dethol un syniad i dderbyn £2018 i wireddu a rheoli eu digwyddiad gyda chefnogaeth Frân Wen.

Dyddiad Cau Ceisiadau

Mynegwch eich diddordeb i bitsio erbyn 30 Medi 2018 i elgan@franwen.com neu 01248 715 048.


 

Y PANEL

Seiriol Davies
Perfformiwr, ‘sgwennwr a gwneuthurwr theatr – ‘How To Win Against History’

Lisa Angharad
Cyflwynydd, perfformiwr a chanwr – ‘Sorela’ & ‘Cabarel’

Gwyn Eiddior
Dylunydd / cynllunydd theatr, teledu a ffilm

Ceri Charles
Cyngor Celfyddydau Cymru

Pryderi ap Rhisiart
Prif Weithredwr M-SParc

Mari Morgan
Mentor Cyfranogi Frân Wen

Elgan Rhys
Artist Cyswllt Frân Wen


 

PROSES PITSIO

  • Gallwch ymgeisio fel unigolyn neu fel grwp o unigolion.
  • Byddwch yn cael eich gwahodd i bitsio eich syniad i banel proffesiynol y.m mis Hydref (dyddiad a lleoliad yw gadarnhau)
  • Clustnodir 20 munud ar gyfer eich pitsh – gall fod ar unrhyw ffurf ond mae’n rhaid creu argraff!
  • Bydd y panel yn dethol un syniad i dderbyn cyllideb o £2018 a chefnogaeth ymarferol gan Frân Wen.
  • Bydd rhaid i’r digwyddiad gymryd lle cyn Mawrth 2019.