2016 mewn lluniau


Enwebiad i Drych yng Ngowbrau Theatr Cymru

IONAWR // Enwebiad i’r awdur Llyr Titus am Drych yng Ngwobrau Theatr Cymru


theatr, cymraeg, plant, sioe

CHWEFROR // Taith Gogledd Gorllewin Cymru o Dilyn Fi yn cychwyn


MAWRTH // Cychwyn Stiwdio Frân Wen 3, yn gweithio ar greu pecyn brandio i Stamp (prosiect adfywio Caernarfon)


theatr cymraeg, iechyd meddwl, celfyddydau, arts, mental health

EBRILL // Fi Di Fi yn Ysgol Glan y Môr. Prosiect theatr celfyddydau iechyd meddwl.


theatr, celf, art, theatre, fran wen

MAI // Ryffians, prosiect cyfranogi aml-gelfyddydol a thraws genedlaethol ar y cyd â Theatr Genedlaethol Cymru a Age Cymru Gwynedd a Môn


MEHEFIN // Ar y Stryd yn cychwyn, prosiect cyfranogi pobl ifanc yn defnyddio strydoedd Gogledd Cymru fel ysbrydoliaeth i greu 4 digwyddiad unigryw mewn un diwrnod.


GORFFENNAF // 7aith – prosiect perfformio stryd arloesol i ymwelwyr Gwynedd


AWST // Theatr Unnos yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni – 20 awr i greu darn o theatr gwreiddiol!


MEDI // Rhagddangosiad o Anweledig 2 a 3 yn Pontio Bangor.


HYDREF // Sgript cynta’ Mwgsi yn cael ei chyflwyno gan Manon Steffan Ros. Drama heriol, gonest am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn ddynes ifanc sy’n byw gyda chancr. Teithio Hydref 2017.


TACHWEDD // Ar ôl 100 perfformiad, mae taith Dilyn Fi yn dod i ben.


RHAGFYR // Diweddglo disglair a llachar i’r flwyddyn – tair perfformiad o Sbri 3 ar lwyfan Galeri, Caernarfon