Creu graffiti / Creating graffiti


Dim ond 4 diwrnod i fynd! Mae’r criw wedi bod yn brysur yn creu graffiti gyda Andy Birch fore heddiw. Mae perfformiad 7pm ddydd Gwener wedi gwerthu allan bellach. I archebu lle ym mherfformiad 3pm ebostiwch malan@franwen.com neu ffoniwch ni ar 01248 715 048.

BOCSYS8 BOCSYS12 BOCSYS13 BOCSYS15